Helft gebruikers stappenplan al klaar

Iets meer dan de helft van alle gebruikers van het WBTR-stappenplan heeft alle onderdelen doorgenomen, besproken en vastgelegd. Van de andere helft zijn velen al goed gevorderd. Conclusie: Bestuurlijk Nederland is goed aan de slag gegaan met de WBTR. Het stappenplan beoogt bestuurders te ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe wet. Alle facetten van […]

WBTR bij ALV en in jaarverslag

Wanneer zijn mijn inspanningen voor de WBTR afgerond? Afgelopen weken is die vraag geregeld gesteld aan de (gratis) helpdesk van WBTR.nl. Ons antwoord: de wet bestaat uit een aantal delen. ALV of jaarverslag (bij stichting) zijn focuspunten.Lees verder. De WBTR is in het leven geroepen om goed bestuur van verenigingen en stichtingen te borgen. De […]

Neuzen dezelfde kant op is fijn

‘We weten nu zeker dat alle neuzen binnen het bestuur dezelfde kant op wijzen. We hebben besproken wat anders misschien niet aan de orde was gekomen. Door het er met elkaar over te hebben, is de basis van onze vereniging of stichting versterkt.’ Deze reactie hebben we afgelopen weken meermalen gehoord van bestuursleden die aan […]

Gratis webinar met algemene uitleg voor nieuwkomers

Op woensdag 7 juli aanstaande is er een gratis webinar met algemene uitleg over aspecten van de WBTR. Hoewel de wet vandaag ingaat, hebben nog niet alle besturen in Nederland de tijd genomen zich erin te verdiepen. Heb je er nog geen kennis over de WBTR? Volg dan dit gratis webinar. Wat betekent de nieuwe […]

Over één week is het zover

Over een week is het 1 juli 2021, de ingangsdatum van de nieuwe wet WBTR waaraan verenigingen en stichtingen in Nederland moeten voldoen. Ben erop voorbereid! Pas afgelopen dagen zijn veel verenigingsbesturen geconfronteerd met het feit dat er op 1 juli het een en ander verandert voor hun vereniging. Vanaf dat moment moeten ze voldoen […]

WBTR met onderzoeksresultaten in de Telegraaf

De uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar (on)bekendheid van de WBTR heeft afgelopen week geleid tot publicaties in landelijke en regionale dagbladen. Daarin is stilgestaan bij de consequenties voor huidige bestuursleden en de gevolgen voor het werven van toekomstige bestuurders. Algemene teneur: bij een goede voorbereiding is vrees niet nodig. Het onderzoek van DNA en […]

Ministerie Justitie en Veiligheid: ga gesprek aan

‘De WBTR stimuleert u om het gesprek aan te gaan als bestuurder en/of toezichthouder van verenigingen en stichtingen over hoe goed bestuur en toezicht binnen de vereniging of stichting het best geborgd kan worden. Dat kan een intern gesprek zijn, maar kan bijvoorbeeld ook gevoerd worden met leden of donateurs van de vereniging of stichting.’ […]

WBTR-Stappenplan neemt huiver weg

Een aantal verenigingen en stichtingen meldt een toenemende huiver bij vrijwilligers om toe te treden tot het bestuur. Nieuwe bestuurders aarzelen vanwege de aangescherpte regels over onder meer aansprakelijkheid. Juist daarom is het WBTR-stappenplan ontwikkeld. Bestuurders zijn en blijven nodig voor bloeiende verenigingen. De Nederlandse Associatie (DNA, vereniging van verenigingen) en het Instituut voor Verenigingen, […]

Verdere ontwikkeling stappenplan na de zomer

Het WBTR-stappenplan helpt besturen van verenigingen en stichtingen bij het vormgeven van ‘goed bestuur’. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van partners (de koepels) en van gebruikers (bestuurders van verenigingen en stichtingen) gaan we met beide groepen samen verder nadenken over de uitbouw van WBTR.nl Het WBTR-stappenplan was tot nu toe vooral […]

Bespreek genomen stappen met leden en betrokkenen

Na het doorlopen van het stappenplan is je vereniging of stichting voorbereid voor 1 juli, wanneer de WBTR ingaat. Bestuurders vragen ons advies wat zijn verder kunnen of moeten doen. Het is belangrijk dat alle bestuursleden van vereniging of stichting op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken en de wijze waarop die zijn vastgelegd. […]

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief