Ministerie Justitie en Veiligheid: ga gesprek aan

‘De WBTR stimuleert u om het gesprek aan te gaan als bestuurder en/of toezichthouder van verenigingen en stichtingen over hoe goed bestuur en toezicht binnen de vereniging of stichting het best geborgd kan worden. Dat kan een intern gesprek zijn, maar kan bijvoorbeeld ook gevoerd worden met leden of donateurs van de vereniging of stichting.’

Dit is één van de elementen wat bestuurders moeten doen volgens het informatieblad dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs heeft uitgebracht over de nieuwe wet.
De borging van de resultaten van het gesprek kan plaatsvinden door afspraken te maken en vast te leggen. Dat kan bijvoorbeeld in het online werkboek van het stappenplan van WBTR.nl, dat bestuurders ook verder bij de hand neemt om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

Volgens het ministerie doen bestaande verenigingen en stichtingen er goed aan zich te beraden op de mogelijkheden en gevolgen die de wet biedt. Daarbij kan de notaris helpen, maar het ministerie verwijst ook expliciet naar IVBB en DNA als organisaties die bestuurders kunnen bijstaan.
Kijk hier voor de complete tekst van het informatieblad.