Neuzen dezelfde kant op is fijn

‘We weten nu zeker dat alle neuzen binnen het bestuur dezelfde kant op wijzen. We hebben besproken wat anders misschien niet aan de orde was gekomen. Door het er met elkaar over te hebben, is de basis van onze vereniging of stichting versterkt.’

Deze reactie hebben we afgelopen weken meermalen gehoord van bestuursleden die aan de slag zijn gegaan met het WBTR-stappenplan. Normaal gesproken staan op de bestuursagenda thema’s die rechtstreeks te maken hebben met het doel van vereniging of stichting. De interne gang van zaken binnen vereniging of stichting krijgt doorgaans minder aandacht.

De komst van de WBTR heeft bestuursleden gedwongen zich daarover te buigen. Zo hebben velen vastgesteld dat de statuten al lang niet meer aansloten bij de praktijk omdat ze lang niet waren herzien. Er is ook gesproken over wat goed bestuur in de praktijk inhoudt. ‘Door het uitwisselen van gedachten en meningen, wijzen de neuzen dezelfde kan op’, wist een van de betrokken bestuursleden beeldend uit te drukken.