Over wbtr.nl

WBTR.nl is een initiatief van De Nederlandse Associatie (DNA) en het Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen (IVBB). Samen met 15 grotere verenigingen en koepelorganisaties hebben we gekeken naar de gevolgen van de WBTR voor verenigingen en stichtingen. Het bleek niet duidelijk hoe ze de nieuwe regels en eisen in praktijk moeten brengen. En gespecialiseerd juridisch advies is kostbaar.

Ontwikkeld en aanbevolen door 180 koepel­organisaties

Samen een oplossing bedacht

Uit de partnerorganisaties is een co-creatie groep samengesteld met juristen, beleidsadviseurs, secretarissen, governance specialisten en communicatieadviseurs. Zij hebben samen een praktische vertaalslag van de wet gemaakt waarmee je zelf aan de slag kunt: het WBTR-dashboard met online stappenplan. Een oplossing die het verenigingen en stichtingen gemakkelijk maakt om aan de WBTR te voldoen. Compleet en betaalbaar!

Wil je ook aan de slag in het WBTR-dashboard met het online stappenplan? We begeleiden je in 3 uur tijd stap voor stap langs alle eisen van de WBTR.

E-book WBTR:

Alle onderwerpen in beeld

In dit e-book hebben we de belangrijkste onderwerpen van de WBTR voor je op een rij gezet. Je leest er in begrijpelijke taal waarom deze wet er is en welke wettelijke eisen er zijn. Wij helpen het je eenvoudig en volledig te regelen.

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief