Over WBTR.nl

WBTR is voor verenigingen en stichtingen een uitdaging

22 april
Mijlpaal: in 3 maanden zijn er 100 koepels aangesloten als partner.

Samen helpen we verenigingen en stichtingen met de Wet Bestuur en Toezicht Rechts­personen (WBTR).

Vanaf 1 juli 2021 is de WBTR ingegaan en moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe wet. Bestuurders en toezichthouders betrokken bij beide rechtspersonen, worden verplicht procedures te bespreken, afspraken vast te leggen en deze binnen de vereniging of stichting te borgen.

Als je naar de WBTR kijkt en de wetteksten leest, is het duidelijk dat vooral kleinere verenigingen en stichtingen die geen juristen in dienst hebben, hier veel uitleg en ondersteuning bij nodig hebben. Dat kost een hoop tijd en geld. En dat is dus gewoon een uitdaging waar weinigen blij mee zijn, maar die wel moet worden aangegaan.

Samen­werkings­initiatief om het behapbaar te houden voor kleinere verenigingen en stichtingen

Om ervoor te zorgen dat de inspanning en kosten voor verenigingen en stichtingen laag blijven, is er een samenwerkingsinitiatief gestart. DNA (De Nederlandse Associatie, een samenwerkingsverband van 200 professionele verenigingen), IVBB (het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) en een vijftiental grotere verenigingen en koepelorganisaties hebben met elkaar bekeken welke consequenties de wet heeft voor verenigingen en stichtingen. En er is gekeken naar mogelijke oplossingen die qua tijd en geld behapbaar blijven.

Er is samengewerkt met een aantal bij wbtr.nl betrokken koepelorganisaties. (Denk aan ANVR, BOVAG, MKB-Nederland, MODINT, NOC*NSF, KNMP, BMWT, ABU en VNG.)

Er is een co-creatiegroep samengesteld van deskundigen uit bovenstaande organisaties: juristen, beleidsadviseurs, secretarissen, governance specialisten en communicatieadviseurs. Vanaf maart 2020 is nagedacht over een oplossing die gemakkelijk, compleet en betaalbaar is voor kleine verenigingen en stichtingen.

Het resultaat van de samenwerking

De samenwerking heeft geleid tot een WBTR-stappenplan, ontwikkeld voor en door verenigingen en stichtingen, dat staat op deze site.

De wet is opgeknipt in overzichtelijke stappen. Met korte video’s, begrijpelijke uitlegteksten en duidelijke voorbeelden krijgt iedere vereniging en stichting ondersteuning om de thema’s uit de wet te bespreken en vast te leggen. Elke bestuurder en toezichthouder kan zelf direct zien wat de wet zegt. Uitgelegd in begrijpelijke taal. Behapbaar qua tijd en budget.

Ook aan de slag met WBTR?