Disclaimer

Hier vind je de disclaimer van wbtr.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Nederlandse Associatie (DNA) en IVBB. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom​

Het gebruik van informatie van de website is vrijblijvend zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij IVBB.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

IVBB streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

IVBB behoudt zich het recht voor om materiaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DNA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat vermeld, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer, zal de meest recente versie zich op deze pagina van wbtr.nl bevinden.

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief