Minder dan 15 dagen tot 1 juli

1 juli komt snel dichtbij. Vanaf die datum geldt voor verenigingen en stichtingen de WBTR. Ben je voorbereid als bestuurder? Heb je alle eisen die de wet stelt, op orde? Het is nog niet te laat, ook niet als je nog niet begonnen bent. Door gebruik te maken van het WBTR-stappenplan heb je nog tijd. […]

Besturen onvoldoende voorbereid op nieuwe wet

Een kleine 60 procent van bestuurders van verenigingen en stichtingen is onvoldoende voorbereid op de WBTR die 1 juli a.s. ingaat. Ze beseffen niet dat individuele bestuurders daardoor een onnodig risico lopen. Deze zeer opvallende (en volgens sommigen schokkende) resultaten zijn de uitkomst van een grootschalige enquête dat het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen […]

Ministerie Justitie en Veiligheid publiceert informatie over WBTR

Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een Informatieblad “Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen gepubliceerd”. Goed bestuurDe wet stimuleert u om het gesprek aan te gaan als bestuurder en/of toezichthouder van verenigingen en stichtingen over hoe goed bestuur en toezicht binnen de vereniging of stichting het best geborgd kan worden. Dat […]

Ook Rabobank-Interpolis wijst op bestuursverzekering

In de orige nieuwsbrief berichtten we dat ABN-AMRO en AON op hun website uitgebreid ingaan op het belang van een aansprakelijkheidsverzekering van verenigings- en stichtingsbestuurders. Ook Rabobank-Interpolis adviseert klanten. Kijk hier voor meer achtergronden.

Statuten in stappenplan uitgebreid

Op verzoek van gebruikers zijn de conceptteksten voor verenigings- en stichtingsstatuten in het stappenplan uitgebreid. Voortaan zijn er ook voorbeeldteksten over het regelen van toezicht. Ook zijn er concepten voor organisaties met een ANBI-status. Op verzoek van WBTR.nl heeft de notaris de al bestaande conceptteksten uitgebreid. Onze gespecialiseerde juristen hebben bekeken op welke wijze ze […]

Secretarissen gebruiken stappenplan het meest

Binnen besturen zijn vooral de secretarissen de actieve gebruikers van het WBTR-stappenplan. De groep penningmeesters volgt als tweede en daarna zijn het de voorzitters. Dat blijkt uit een analyse van de gebruikersgroepen. Dat de driehoek voorzitter-secretaris-penningmeester als eerste de WBTR voor hun vereniging of stichting willen regelen, is niet onverwacht. Binnen besturen zijn zij vaak […]

Minder dan 30 dagen tot 1 juli

Er rest minder dan een maand tot 1 juli 2021. Dat is de datum waarop voor verenigingen en stichtingen de WBTR geldt. Laat je niet verrassen, bespreek de gevolgen van de wet in je bestuur en maak alles tijdig op orde. Volg het advies van je koepelorganisatie. Meer dan duizend verenigingen en stichtingen zijn al […]

Een makkelijk WBTR mini-webinar

In minder dan 10 minuten geïnformeerd zijn over nut en noodzaak van de WBTR. Dat is de opzet van ons nieuwe mini-webinar. Ga hier direct naar de video. Het is belangrijk dat alle besturen van verenigingen en stichtingen op de hoogte zijn van de komst van de nieuwe wet. Wat houdt die wet in? Wat […]

Bestuurdersaansprakelijkheid verder uitgediept

Afgelopen maanden is in de WBTR-webinars gesproken over hulp aan besturen om alle aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid op een rij te zetten. Een belangrijk onderdeel daarvan is risicoanalyse: waar kan een bestuur in de problemen komen? Hoewel het stappenplan voor de WBTR afdoende is zijn er vooral grotere verenigingen en ambitieuze kleinere die gevraagd hebben om […]

WBTR-verplichtingen: nog 6 weken tot 1 juli

Verenigingen en stichtingen hebben nog zes weken de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe wet WBTR. Vanaf 1 juli moeten ze eraan voldoen. Gebruik het stappenplan om zaken voor die datum op orde te hebben. Er is tot nu toe weinig publiciteit geweest over de nieuwe wet. De coronacrisis is daarvan één […]

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief