WBTR met onderzoeksresultaten in de Telegraaf

De uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar (on)bekendheid van de WBTR heeft afgelopen week geleid tot publicaties in landelijke en regionale dagbladen. Daarin is stilgestaan bij de consequenties voor huidige bestuursleden en de gevolgen voor het werven van toekomstige bestuurders. Algemene teneur: bij een goede voorbereiding is vrees niet nodig.

Het onderzoek van DNA en IVBB bracht aan het licht dat de meerderheid van bestuurders van verenigingen en stichtingen ten tijde van de enquête onvoldoende was voorbereid op de WBTR. In de vorige nieuwsbrief hebben we de belangrijkste resultaten gepresenteerd.

Door de publiciteit zal de onbekendheid dalen, is de verwachting. Dat is hoopvol, vinden DNA en IVBB. Daardoor zullen bestuursleden de nodige acties gaan ondernemen die noodzakelijk zijn voor de nieuwe situatie na 1 juli.
In De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad kwamen respectievelijk een adviseur en een bestuurslid van plaatselijke sportvereniging aan het woord. Ze gingen in op de achtergronden en waarde van de nieuwe wet. Hun gezamenlijke conclusie: wie er serieus mee omgaat, voorkomt dat bestuursleden onnodig een risico lopen.