Goede ideeën tijdens Rondetafelbijeenkomst bestuurders

Veel goede ideeën om het werk van bestuursleden te vergemakkelijken. Dat is de waardevolle opbrengst van de online bijeenkomst met gebruikers van het WBTR-programma op 23 november jl. Verschillende suggesties worden komende tijd verder uitgewerkt en zullen leiden tot handige hulpmiddelen. Die gaan onderdeel uitmaken van het programma. Gebruikers kunnen er dan kosteloos gebruik van […]

Ken je DNA al? De vereniging van verenigingen

De Nederlandse Associatie (DNA) is de vereniging van verenigingen en één van de partners van het WBTR-programma. DNA is opgericht om verenigingen en vooral verenigingsmedewerkers te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Delen van kennis en ervaring is één van de pijlers. Hoe verschillend ook, verenigingen hebben vaak te maken met vergelijkbare uitdagingen. Vanwege […]

Brede medewerking aan Nationaal Verenigings Onderzoek

Wij deden onderzoek bij 50.000 verenigingen. Ruim 4.600 verenigingen hebben aan het Nationaal Verenigings Onderzoek 2021 meegedaan. Fantastisch. De resultaten geven inzicht in wat verenigingen bezighoudt, waar knelpunten zitten en hoe verenigingen daar op creatieve wijze een oplossing voor proberen te vinden. Gevraagd naar wat ze willen bereiken, is het belangrijkste thema voor de vrijwilligersorganisaties […]

WBTR-gebruikers krijgen 50% korting op AVG

Je vereniging of stichting wil voldoen aan alle wetten. Daarom ook is veelvuldig gebruik gemaakt van het WBTR-programma. Aandacht blijft belangrijk. Dat geldt ook voor het omgaan met de regels omtrent privacy, zoals neergelegd in de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor WBTR-gebruikers is er een korting van 50%. Om de AVG goed en snel te […]

Zorg dat WBTR nog dit najaar op orde is

Mocht je het nog niet hebben gedaan, zorg er dan dit najaar voor dat vereniging of stichting voldoet aan alle eisen van de WBTR. De verplichting bestaat al sinds 1 juli jl. Een aantal besturen heeft het doorvoeren over de zomer getild. Dat betekent nu dus werk aan de winkel. Het nieuwe seizoen voor verenigingen […]

WBTR is niet eenmalig!

Voldoen aan de WBTR is geen eenmalige aangelegenheid. Goed besturen wil zeggen dat je periodiek bekijkt of alle afspraken en procedures nog kloppen. En dat je nieuwe bestuursleden goed meeneemt in de organisatie. Ons advies: besteed minstens twee keer per jaar bewust aandacht aan de WBTR. Veel verenigingen en stichtingen hebben in het voor- en […]

Laat je WBTR-inspanningen zien

Naar verwachting zullen leden van verenigingen en relaties van stichtingen in de toekomst vaker gaan vragen naar de wijze waarop wordt bestuurd. Perspublicaties over ontsporingen leiden tot een groter bewustzijn. Daarom is het goed zo transparant mogelijk te zijn. Dat voorkomt vragen en discussies. De algemene ledenvergadering van een vereniging of het jaarverslag van een […]

Gebruikers over WBTR-stappenplan ‘Makkelijker en duidelijker’

‘Vergeleken met andere cursussen en ondersteuning is het stappenplan van wbtr.nl gemakkelijker te gebruiken en beter geschikt voor bestuurders met beperkte juridische kennis’. Die reactie krijgen we terug van gebruikers die ook elders gebruik hebben gemaakt van begeleiding om aan de WBTR te voldoen. Wbtr.nl is een initiatief van een aantal verenigingsprofessionals met het doel […]

Gratis webinars over hulp bij doorvoeren WBTR

Op 14 oktober en 16 november 2021 organiseert wbtr.nl weer webinars over de gevolgen van de wet voor verenigingen en stichtingen. Doelgroep: bestuurders van verenigingen en stichtingen. Doelstelling: op een gemakkelijke manier tegemoet komen aan wettelijke eisen en onder meer aansprakelijkheid goed regelen. Deelname is gratis. Hoewel de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) op […]

Bas Loeters: Stappenplan helpt om zaken goed vast te leggen

De Schutterij St. Isidorus uit het Gelderse Didam is voortvarend aan de slag gegaan met het WBTR-stappenplan. Bas Loeters is al vele jaren secretaris van de vereniging. De nieuwe wet is een goede gelegenheid om zaken weer eens tegen het licht te houden en vast te leggen, concludeert hij. ‘Wij zijn gaandeweg tot de conclusie […]