Regel WBTR-verplichtingen vóór 1 juli

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) gaat in op 1 juli a.s. Dat is over minder dan 2 maanden! Verenigingen en stichtingen ontkomen niet aan de verplichtingen. Ons advies: regel zaken op tijd, zonder dat het onnodig veel tijd en inspanning kost. Het WBTR-stappenplan geeft inzicht in alle verplichtingen en helpt je bij het […]

Voorbeeld standaardstatuten toegevoegd aan stappenplan

Op verzoek van gebruikers zijn nu standaardstatuten toegevoegd aan het WBTR-stappenplan. Met deze documenten maak je een opzet die past bij je eigen vereniging of stichting. Deze toevoeging maakt een latere gang naar de notaris eenvoudiger of wellicht minder kostbaar.  Veel gebruikers kwamen er achter dat hun verenigings- of stichtingsstatuten in de loop der jaren […]

Turnvereniging past procedures aan met WBTR-stappenplan

Nadat de turnvereniging Someren door de sportbond KNGU op de hoogte was gebracht van de nieuwe wet WBTR, is vanuit het bestuur twee keer een webinar gevolgd. Positieve ervaringen waren aanleiding om het stappenplan te gaan gebruiken. Bestuurslid Maria van Lieshout: ‘De webinars waren heel duidelijk en in begrijpelijke taal. We kregen een goed beeld […]

Waar staat de hele wet?

Tijdens de webinars van WBTR.nl wordt geregeld de vraag gesteld naar de volledige tekst van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), gepubliceerd op 11 december 2020 en per 1 juli aanstaande van kracht. De gehele tekst is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-507.html De nieuwe wet heeft betrekking op alle verenigingen en stichtingen in Nederland […]

WBTR helpt bij overdracht aan nieuwe bestuursleden

Het WBTR-stappenplan is een goed hulpmiddel bij de overdracht van taken en bevoegdheden aan nieuwe bestuursleden. Dat concludeert Jan Vrins, secretaris van de Delftse Sport Vereniging Full Speed. ‘Ze kunnen precies zien hoe het er bij de vereniging aan toe gaat en dat we voldoen aan de nieuwe wet.’ Secretaris Jan Vrins van de Delftse […]

Aanpak VV Baarlo stimuleert andere verenigingen met WBTR

Plaatselijke en regionale verenigingen hebben bij de Voetbalvereniging Baarlo belangstellend geïnformeerd naar hun aanpak van de WBTR, nadat ze berichten lazen op sociale media en de website. Ze gaan elkaar nu helpen met de WBTR. Bestuurslid Len Gielen vertelt anderen graag over de wijze waarop zijn vereniging is omgegaan met de verplichtingen vanuit de nieuwe […]

Dick Koomen: Blij met standaardstatuten in het stappenplan

‘Het is goede zet om aan het stappenplan ook een standaardtekst voor statuten toe te voegen. Dat was het enige element dat ik miste. Ik ben blij met deze uitbreiding.’ Dick Koomen, penningmeester van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele, was een vroege gebruiker van het WBTR-stappenplan. ‘Geattendeerd op de WBTR door onze secretaris heb ik de […]

Is het nog leuk om bestuurslid te zijn?

Die vraag komt geregeld naar voren als het gaat over de WBTR met alle bijbehorende verplichtingen en aansprakelijkheid. Dat sentiment is begrijpelijk, maar de nieuwe wet hoeft juist geen bezwaar te zijn voor een aangename bestuursperiode. Doorgaans doen verenigingen en stichtingen het heel goed. Dan is het echt niet veel werk om de wet te […]

Wie controleert de WBTR?

Alle verenigingen en stichtingen moeten vanaf 1 juli 2021 aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voldoen. Maar wie controleert dat en wanneer? De WBTR maakt duidelijk hoe dat zit. Anders dan bij sommige andere wetten is er niet één controlerende instantie. Of een vereniging of stichting zich houdt aan de wetsverplichtingen, wordt op […]

Maak goede regeling over stemrecht

Het is slim om het stemrecht binnen verenigings- of stichtingsbestuur goed te regelen. In de nieuwe wet WBTR staan regels over meervoudig stemrecht en het stemmen bij afwezigheid van bestuursleden. Het WBTR-stappenplan gaat dieper op deze thema’s in bij de stappen 4 en 6. Het is mogelijk om iemand binnen het bestuur meer stemmen te […]