Zeven procent van alle besturen is helemaal klaar

Zo’n 7 procent van de besturen van verenigingen en stichtingen die gebruik maken van het WBTR-stappenplan is helemaal klaar.

Het stappenplan legt alle thema’s van de wet uit. Binnen het bestuur moet je erover spreken, afspraken maken en die vervolgens goed vastleggen. Dat kan in het online werkboek van het WBTR-stappenplan.

Als laatste stap is het noodzakelijk te controleren of de statuten nog aansluiten op de nieuwe wet. En zo niet, dan zul je naar de notaris moeten om een en ander te laten aanpassen. Dat hoeft overigens niet meteen. In de WBTR is sprake van een overgangstermijn van vijf jaar.

Inmiddels heeft 7% van de besturen aangegeven helemaal rond te zijn. Zij hebben zelfs de statuten laten aanpassen. Hun vereniging of stichting is weer helemaal ingericht volgens de laatste wettelijke eisen.