Aandacht voor WBTR in EenVandaag

Het tv-programma EenVandaag besteedde op vrijdag 2 juli aandacht aan de WBTR en de gevolgen voor kleinere verenigingen en stichtingen. Punt van zorg is afnemende bereidheid voor vrijwilligers om in een bestuur te gaan zitten. Vrees voor de nieuwe wet is echter niet nodig.

Een dag na de inwerkingtreding van de nieuwe wet legt het televisieprogramma EenVandaag nadruk op de gevolgen ervan voor kleinere verenigingen. De WBTR geldt immers voor verenigingen en stichtingen van allerlei omvang, tot en met kleine plaatselijke organisaties. Het maakt voor de wet niet uit of bestuurders vrijwilligers zijn of betaalde krachten. Het programma sprak met bestuurders van kleinere, lokale verenigingen.
In de publiciteit komt aansprakelijkheid als thema geregeld terug. Geïnterviewden in het programma gaven aan daarvoor te vrezen.

Wie binnen het bestuur echter goede afspraken maakt en deze ook vastlegt en daarnaast een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, loopt niet veel risico. De wet is zeker geen reden om bestuurslidmaatschap neer te leggen of niet te aanvaarden. Sterker nog, het WBTR-stappenplan wordt gezien als de beste manier om dit soort zaken te regelen en risico’s te minimaliseren.

Terugkijken van de uitzending kan via https://www.npostart.nl/eenvandaag/02-07-2021/AT_2158946