Klein deel WBTR gaat later in

Op het laatste moment heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten een klein deel van de WBTR op een later moment in te voeren. De rest van de wet is inmiddels wel op 1 juli jl. ingegaan. De wijziging is dus geen reden om niet actief aan de slag te gaan.

Het uitstel heeft voor verenigingen en stichtingen betrekking op één specifiek onderdeel van de wetgeving, te weten de grondslag voor het invoeren van toezicht binnen de vereniging of stichting via het one-tier-board model. Met de invoering van de WBTR per 1 juli jl. is er een wettelijke grondslag gekomen voor verenigingen en stichtingen voor het inrichten van toezicht. Dit kan op twee manieren. Te weten via het instellen van een Raad van Commissarissen/ Raad van toezicht welke een apart toezichthoudend orgaan vormt.  ( Ook wel two-tier-board genoemd, wegens de twee separate organen, bestuur en RvC/RvT) en via het organiseren van het toezicht binnen de bestuurslaag door het benoemen van uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders ( ook wel one-tier board genoemd, wegens het oragniseren van bestuur en toezicht binnen 1 orgaan , het bestuur).

Wat betreft het instellen van een RvC/RvT is de wet gewoon ingegaan. Het instellen van de one-tier-board vraagt het benoemen en inschrijven van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister, hetgeen op dit moment technisch nog niet mogelijk is. Vandaar het wettelijk uitstel van de wettelijke grondslag voor het instellen van one-tier-board toezicht voor verenigingen en stichtingen tot nader order. Het is dus wel degelijk mogelijk al te kijken naar de wijze waarop het toezicht binnen uw verenigingen en/of stichting is georganiseerd in relatie tot de WBTR.

Het is al mogelijk om een RvC/RvT in te voeren, het is ook mogelijk om een one-tier-board model voor te bereiden of een reeds bestaand model van one-tier-board op grond van de statuten voort te zetten of alvast aan de aankomende wetgeving te toetsen. Zodra de wettelijke grondslag voor het one-tier-board toezichtmodel voor verenigingen en stichtingen alsnog wordt ingevoerd berichten we u zo snel mogelijk. 

Volledigheidshalve merken we nogmaals op dat met de invoering van de WBTR het instellen van toezicht voor een verenigingen of stichting niet verplicht is, maar een optie betreft met als nieuw element de wettelijke grondslag.

Op de site van de Rijksoverheid staat een download met meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/06/15/informatieblad-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen

Recente berichten:

Zelf aan de slag met de WBTR

WBTR pakket
Kies je abonnement

Kies het abonnement dat bij je past.

Startsessie met een expert

We helpen je op weg bij het zetten van de eerste stappen.

Aann de slag met het online stappenplan

In 10 stappen voldoen aan de WBTR. Klaar in 3 uur!

Je WBTR op 1 plek geregeld

In het dashboard bewaar je het overzicht op de WBTR.

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief