Bestuursleden werven

Elke vereniging of stichting is wettelijk verplicht om een bestuur te hebben en voor de continuïteit is het werven van nieuwe bestuursleden dus noodzakelijk. Stel het zoeken naar potentiële nieuwe bestuursleden daarom niet uit totdat een bestuurslid aftreedt, maar bespreek op tijd in het bestuur wie gevraagd zou kunnen worden als nieuw bestuurslid. Voor veel […]

Leden werven

Ledenwerving is van groot belang voor het voortbestaan en de continuïteit van je vereniging. Het is daarom belangrijk om dit thema doorlopend op de agenda van de bestuursvergaderingen te zetten. En het is aan te raden om een ledenwerfcommissie of een groep leden aan te stellen met als taak nieuwe leden te werven. Het werven […]

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten, de grondregels van de vereniging of stichting. Het reglement gaat meer in op de praktische uitwerking van gemaakte afspraken en zorgt ervoor dat de statuten niet onnodig ingewikkeld of onoverzichtelijk worden. De statuten gaan altijd voor op het huishoudelijk reglement en het reglement mag niet in […]

Animo Algemene Ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering (ALV) is een orgaan dat bestaat uit alle leden van de vereniging. De ALV benoemt bestuursleden, bepaalt de richting van het beleid en beoordeelt het gevoerde beleid. Vaak gebeurt dat op basis van voorstellen vanuit het bestuur die ter goedkeuring worden voorgelegd. Wettelijk gezien moet de ALV minimaal één keer per jaar […]

Vraag om decharge, regel aansprakelijkheid!

Ga je stoppen als bestuurder? Vraag dan om ‘decharge’ op de agenda van de ALV te zetten. Je kunt lange tijd nadat je bestuurder bent geweest nog te maken krijgen met persoonlijke aansprakelijkheid. Dat wil je voorkomen als je terugtreedt en daarom is het verstandig om decharge te krijgen. Wat is decharge?Decharge is een besluit […]

Verenigingen/stichtingen: denk aan de UBO-verplichting!

UBO’s zijn de eigenaren of de mensen die zeggenschap hebben over je vereniging of stichting. De wet verplicht dat deze UBO’s geregistreerd staan. Dat moest vóór 27 maart 2022, in het UBO-register bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Nog niet gedaan? Geen paniek want je bent niet de enige en het is niet ingewikkeld. Doe […]

Financiën niet alleen verantwoordelijkheid penningmeester!

De penningmeester houdt zich binnen de vereniging bezig met de financiën. En alle zaken die met geld te maken hebben komen bij hem of haar langs. Hoewel financiën dus primair een zaak zijn van de penningmeester, is het een misvatting dat de penningmeester alleen verantwoordelijk is. Dat is namelijk het gehele bestuur. Gedeelde verantwoordelijkheidSamen met […]

Checklist speciaal voor bestuurders toegevoegd aan WBTR.nl

Goed nieuws voor alle gebruikers van het online platform WBTR.nl. Vanaf nu is het programma uitgebreid met een checklist speciaal voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. Die helpt je door het jaar heen om tijdig aandacht te geven aan noodzakelijke bestuurlijke activiteiten. De Bestuurschecklist is toegevoegd aan WBTR.nl omdat de WBTR vereist permanente aandacht van […]

Verenigingen/stichtingen: denk aan de UBO-verplichting!

Verenigingen en stichtingen zijn wettelijk verplicht uiterlijk 27 maart 2022 de gegevens van hun bestuursleden te registreren in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Het is niet al te ingewikkeld, maar je moet wel op tijd beginnen om alle gegevens bij elkaar te krijgen.    Stappenplan  Om het gebruikers van WBTR.nl gemakkelijk te maken, […]

Goede ideeën tijdens Rondetafelbijeenkomst bestuurders

Veel goede ideeën om het werk van bestuursleden te vergemakkelijken. Dat is de waardevolle opbrengst van de online bijeenkomst met gebruikers van het WBTR-programma op 23 november jl. Verschillende suggesties worden komende tijd verder uitgewerkt en zullen leiden tot handige hulpmiddelen. Die gaan onderdeel uitmaken van het programma. Gebruikers kunnen er dan kosteloos gebruik van […]

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief