Statuten aanpassen aan WBTR

Door de WBTR kunnen sommige bepalingen in je statuten niet meer geldig zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot besluitvorming en tegenstrijdig belang. Lees je statuten hierop na en laat ze bij de eerstvolgende statutenwijziging aansluiten bij de WBTR.

Statuten opstellen is een wettelijke verplichting bij de oprichting van een stichting. Hierin staan de interne regels en afspraken en de rechten en plichten van de organen van de stichting. Bij organen moet je denken aan het bestuur of directie en een (eventuele) Raad van Commissarissen. Als er ooit onduidelijkheid is over hoe je organisatie moet handelen, dan lees je in de statuten wat je moet doen en welke gevolgen dat heeft. De statuten leg je vast bij een notaris. Wijzigingen moeten steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd. In de wet staat dat bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 juli 2021 de statuten moeten aansluiten bij de WBTR. Wij raden je aan om – over enige tijd – de statuten aan te laten passen, zodat ze op alle onderdelen in lijn zijn met de WBTR.

In de BestuursChecklist lees je wat je wettelijk gezien in de statuten van je stichting moet opnemen en welke punten je naar eigen inzicht zou kunnen toevoegen.

Kijk in de BestuursChecklist.

Recente berichten:

Zelf aan de slag met de WBTR

WBTR pakket
Kies je abonnement

Kies het abonnement dat bij je past.

Startsessie met een expert

We helpen je op weg bij het zetten van de eerste stappen.

Aann de slag met het online stappenplan

In 10 stappen voldoen aan de WBTR. Klaar in 3 uur!

Je WBTR op 1 plek geregeld

In het dashboard bewaar je het overzicht op de WBTR.

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief