Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten, de grondregels van de vereniging of stichting. Het reglement gaat meer in op de praktische uitwerking van gemaakte afspraken en zorgt ervoor dat de statuten niet onnodig ingewikkeld of onoverzichtelijk worden. De statuten gaan altijd voor op het huishoudelijk reglement en het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Het is in feite een persoonlijke invulling van de regels. Koepelorganisaties hebben vaak modelvoorbeelden van huishoudelijke reglementen beschikbaar om te downloaden en aan te passen aan de specifieke wensen van je vereniging.

Loop eens per jaar het huishoudelijk reglement door. Klopt het nog wat daar staat? Zo niet, doe een voorstel tot aanpassing. Dit kan bijvoorbeeld door de wijziging op te brengen voor stemming in de bestuursvergadering of jaarvergadering want wijziging is alleen mogelijk door middel van een bestuursbesluit.

De BestuursChecklist helpt je met een overzicht van dit soort terugkerende taken (to do’s) en helpt je herinneren als je wat moet doen. Kijk in de BestuursChecklist.