Ledenwerving is van groot belang voor het voortbestaan en de continuïteit van je vereniging. Het is daarom belangrijk om dit thema doorlopend op de agenda van de bestuursvergaderingen te zetten. En het is aan te raden om een ledenwerfcommissie of een groep leden aan te stellen met als taak nieuwe leden te werven.

Het werven van nieuwe leden is niet makkelijk. Gelukkig bestaat er binnen de BestuursChecklist een overzichtelijk stappenplan dat je kunt volgen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat iedere vereniging anders is en opereert in een omgeving met haar eigen kenmerken. Wat bij de ene vereniging werkt, werkt bij een andere mogelijk niet. Kijk welke stappen jij zou kunnen gebruiken bij je eigen vereniging.

Met het doorlopen van het stappenplan Ledenwerving in de BestuursChecklist leg je een solide basis voor ledenwerving binnen jouw vereniging. Kijk in de BestuursChecklist.