Gokverslaving kost het goede doel 800.000 euro

Een gokverslaving binnen de top van een goede doelenstichting is ten koste gegaan van kwetsbare kinderen. Het is helaas een waar gebeurd verhaal, mogelijk geworden doordat het omgaan met geld niet goed was geborgd. Zorg ervoor dat het je niet overkomt! De WBTR is bedoeld om dit tegen te gaan. Voorkom problemen, regel je zaken […]

Diefstal: Penningmeester 176.000 en voorzitter 800.000

Een 53-jarige man, penningmeester van een uitvaartvereniging in het Friese Boornbergum, is door de rechtbank in Noord-Nederland veroordeeld tot een werkstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Hij heeft in vijf jaar tijd ongemerkt ruim 176.000 euro verduisterd. Hij maakte bedragen van de bankrekening van de vereniging over naar zijn eigen […]

Statuten aanpassen aan WBTR

Door de WBTR kunnen sommige bepalingen in je statuten niet meer geldig zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot besluitvorming en tegenstrijdig belang. Lees je statuten hierop na en laat ze bij de eerstvolgende statutenwijziging aansluiten bij de WBTR. Statuten opstellen is een wettelijke verplichting bij de oprichting van een stichting. Hierin staan de interne regels en […]

Het vier-ogen-principe

Misstanden komen vaker voor dan je denkt. Het is daarom verstandig (zelfs essentieel) om van het ‘vier-ogen-principe’ gebruik te maken. Dat betekent dat een ander bestuurslid op ieder moment ook inzicht heeft in de financiën en mee kan kijken bij het aangaan van financiële verplichtingen. De misstanden worden vaak pas duidelijk als het te laat […]

Bestuursleden werven

Elke vereniging of stichting is wettelijk verplicht om een bestuur te hebben en voor de continuïteit is het werven van nieuwe bestuursleden dus noodzakelijk. Stel het zoeken naar potentiële nieuwe bestuursleden daarom niet uit totdat een bestuurslid aftreedt, maar bespreek op tijd in het bestuur wie gevraagd zou kunnen worden als nieuw bestuurslid. Voor veel […]

Leden werven

Ledenwerving is van groot belang voor het voortbestaan en de continuïteit van je vereniging. Het is daarom belangrijk om dit thema doorlopend op de agenda van de bestuursvergaderingen te zetten. En het is aan te raden om een ledenwerfcommissie of een groep leden aan te stellen met als taak nieuwe leden te werven. Het werven […]

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten, de grondregels van de vereniging of stichting. Het reglement gaat meer in op de praktische uitwerking van gemaakte afspraken en zorgt ervoor dat de statuten niet onnodig ingewikkeld of onoverzichtelijk worden. De statuten gaan altijd voor op het huishoudelijk reglement en het reglement mag niet in […]

Animo Algemene Ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering (ALV) is een orgaan dat bestaat uit alle leden van de vereniging. De ALV benoemt bestuursleden, bepaalt de richting van het beleid en beoordeelt het gevoerde beleid. Vaak gebeurt dat op basis van voorstellen vanuit het bestuur die ter goedkeuring worden voorgelegd. Wettelijk gezien moet de ALV minimaal één keer per jaar […]

Vraag om decharge, regel aansprakelijkheid!

Ga je stoppen als bestuurder? Vraag dan om ‘decharge’ op de agenda van de ALV te zetten. Je kunt lange tijd nadat je bestuurder bent geweest nog te maken krijgen met persoonlijke aansprakelijkheid. Dat wil je voorkomen als je terugtreedt en daarom is het verstandig om decharge te krijgen. Wat is decharge?Decharge is een besluit […]

Verenigingen/stichtingen: denk aan de UBO-verplichting!

UBO’s zijn de eigenaren of de mensen die zeggenschap hebben over je vereniging of stichting. De wet verplicht dat deze UBO’s geregistreerd staan. Dat moest vóór 27 maart 2022, in het UBO-register bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Nog niet gedaan? Geen paniek want je bent niet de enige en het is niet ingewikkeld. Doe […]