Vraag om decharge, regel aansprakelijkheid!

Ga je stoppen als bestuurder? Vraag dan om ‘decharge’ op de agenda van de ALV te zetten. Je kunt lange tijd nadat je bestuurder bent geweest nog te maken krijgen met persoonlijke aansprakelijkheid. Dat wil je voorkomen als je terugtreedt en daarom is het verstandig om decharge te krijgen. Wat is decharge?Decharge is een besluit […]

Verenigingen/stichtingen: denk aan de UBO-verplichting!

UBO’s zijn de eigenaren of de mensen die zeggenschap hebben over je vereniging of stichting. De wet verplicht dat deze UBO’s geregistreerd staan. Dat moest vóór 27 maart 2022, in het UBO-register bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Nog niet gedaan? Geen paniek want je bent niet de enige en het is niet ingewikkeld. Doe […]

Financiën niet alleen verantwoordelijkheid penningmeester!

De penningmeester houdt zich binnen de vereniging bezig met de financiën. En alle zaken die met geld te maken hebben komen bij hem of haar langs. Hoewel financiën dus primair een zaak zijn van de penningmeester, is het een misvatting dat de penningmeester alleen verantwoordelijk is. Dat is namelijk het gehele bestuur. Gedeelde verantwoordelijkheidSamen met […]

Checklist speciaal voor bestuurders toegevoegd aan WBTR.nl

Goed nieuws voor alle gebruikers van het online platform WBTR.nl. Vanaf nu is het programma uitgebreid met een checklist speciaal voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. Die helpt je door het jaar heen om tijdig aandacht te geven aan noodzakelijke bestuurlijke activiteiten. De Bestuurschecklist is toegevoegd aan WBTR.nl omdat de WBTR vereist permanente aandacht van […]

Verenigingen/stichtingen: denk aan de UBO-verplichting!

Verenigingen en stichtingen zijn wettelijk verplicht uiterlijk 27 maart 2022 de gegevens van hun bestuursleden te registreren in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Het is niet al te ingewikkeld, maar je moet wel op tijd beginnen om alle gegevens bij elkaar te krijgen.    Stappenplan  Om het gebruikers van WBTR.nl gemakkelijk te maken, […]

Goede ideeën tijdens Rondetafelbijeenkomst bestuurders

Veel goede ideeën om het werk van bestuursleden te vergemakkelijken. Dat is de waardevolle opbrengst van de online bijeenkomst met gebruikers van het WBTR-programma op 23 november jl. Verschillende suggesties worden komende tijd verder uitgewerkt en zullen leiden tot handige hulpmiddelen. Die gaan onderdeel uitmaken van het programma. Gebruikers kunnen er dan kosteloos gebruik van […]

WBTR-gebruikers krijgen 50% korting op AVG

Je vereniging of stichting wil voldoen aan alle wetten. Daarom ook is veelvuldig gebruik gemaakt van het WBTR-programma. Aandacht blijft belangrijk. Dat geldt ook voor het omgaan met de regels omtrent privacy, zoals neergelegd in de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor WBTR-gebruikers is er een korting van 50%. Om de AVG goed en snel te […]

Gebruikers over WBTR-stappenplan ‘Makkelijker en duidelijker’

‘Vergeleken met andere cursussen en ondersteuning is het stappenplan van wbtr.nl gemakkelijker te gebruiken en beter geschikt voor bestuurders met beperkte juridische kennis’. Die reactie krijgen we terug van gebruikers die ook elders gebruik hebben gemaakt van begeleiding om aan de WBTR te voldoen. Wbtr.nl is een initiatief van een aantal verenigingsprofessionals met het doel […]

Gratis webinars over hulp bij doorvoeren WBTR

Op 14 oktober en 16 november 2021 organiseert wbtr.nl weer webinars over de gevolgen van de wet voor verenigingen en stichtingen. Doelgroep: bestuurders van verenigingen en stichtingen. Doelstelling: op een gemakkelijke manier tegemoet komen aan wettelijke eisen en onder meer aansprakelijkheid goed regelen. Deelname is gratis. Hoewel de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) op […]

Bas Loeters: Stappenplan helpt om zaken goed vast te leggen

De Schutterij St. Isidorus uit het Gelderse Didam is voortvarend aan de slag gegaan met het WBTR-stappenplan. Bas Loeters is al vele jaren secretaris van de vereniging. De nieuwe wet is een goede gelegenheid om zaken weer eens tegen het licht te houden en vast te leggen, concludeert hij. ‘Wij zijn gaandeweg tot de conclusie […]