Minder dan 15 dagen tot 1 juli

1 juli komt snel dichtbij. Vanaf die datum geldt voor verenigingen en stichtingen de WBTR. Ben je voorbereid als bestuurder? Heb je alle eisen die de wet stelt, op orde? Het is nog niet te laat, ook niet als je nog niet begonnen bent.

Door gebruik te maken van het WBTR-stappenplan heb je nog tijd. Je sluit je dan aan bij de verenigingen die al klaar zijn. Dat betekent dat zij de verplichtingen van de wet hebben besproken en zaken vastgelegd, waarmee ook de aansprakelijkheid van bestuursleden goed is geregeld. Ervaring leert dat enkele bijeenkomsten voldoende zijn. Alles bij elkaar gaat het om een aantal uren. Het loont de moeite en inzet om een en ander voor de zomer af te ronden. Dan kan alle energie na de vakantieperiode weer gaan naar het doel van de vereniging of stichting. Bovendien ben je dan goed voorbereid op vragen vanuit de leden over besluitvorming, risico’s en verenigingsdemocratie. Voor iedereen is dan duidelijk op welke wijze je inhoud geeft aan ‘goed bestuur’ en hoe dat is geborgd. Je kunt het maar beter tijdig geregeld hebben.