Minder dan 30 dagen tot 1 juli

Er rest minder dan een maand tot 1 juli 2021. Dat is de datum waarop voor verenigingen en stichtingen de WBTR geldt. Laat je niet verrassen, bespreek de gevolgen van de wet in je bestuur en maak alles tijdig op orde. Volg het advies van je koepelorganisatie.

Meer dan duizend verenigingen en stichtingen zijn al klaar met de voorbereidingen voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Zij hebben alle stappen van het stappenplan WBTR.nl doorgelopen en afgerond. Daarmee hebben ze het advies gevolgd van hun koepelorganisatie (inmiddels doen er 130 koepels en duizenden verenigingen/stichtingen mee) om het stappenplan te gebruiken om aan de verplichting te voldoen. De besturen gaan met een gerust hart de zomer in. Tijdens de algemene ledenvergadering van het najaar kunnen ze de leden meedelen aan de vereisten van de nieuwe wet te voldoen. Dat wil zeggen dat voor de vereniging duidelijk is wat ‘goed bestuur’ inhoudt en op welke wijze dat is geborgd. Hoewel verantwoording aan leden bij stichtingen niet aan de orde is, geldt ook daar: je kunt het maar beter tijdig geregeld hebben.