Bestuursthema van de maand maart: Jaarverslag

In een jaarverslag legt het bestuur van een vereniging/stichting verantwoording af over het beleid dat in het betreffende jaar is gevoerd. Het bevat normaliter een profiel van de vereniging/stichting, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie. Het financiële deel van een jaarverslag wordt ‘jaarrekening’ genoemd en is een verplicht […]

Ken je DNA al? De vereniging van verenigingen

De Nederlandse Associatie (DNA) is de vereniging van verenigingen en één van de partners van het WBTR-programma. DNA is opgericht om verenigingen en vooral verenigingsmedewerkers te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Delen van kennis en ervaring is één van de pijlers. Hoe verschillend ook, verenigingen hebben vaak te maken met vergelijkbare uitdagingen. Vanwege […]

Laat je WBTR-inspanningen zien

Naar verwachting zullen leden van verenigingen en relaties van stichtingen in de toekomst vaker gaan vragen naar de wijze waarop wordt bestuurd. Perspublicaties over ontsporingen leiden tot een groter bewustzijn. Daarom is het goed zo transparant mogelijk te zijn. Dat voorkomt vragen en discussies. De algemene ledenvergadering van een vereniging of het jaarverslag van een […]

Geef uw mening over de WBTR aan Den Haag

In mei hebben veel verenigingen de WBTR-enquete ingevuld. Die stelde de vraag of u van WBTR had gehoord. Nu kunt uw mening geven en zeggen wat u er van vindt. Laat die kans niet voorbij gaan. Op die manier kunnen wij ook in Den Haag laten weten wat verenigingen vinden van deze wet. WBTR is […]

Aankondiging: gratis ondersteuningssessie op 8 september

Op woensdag 8 september a.s. is er een online ondersteuningssessie voor gebruikers van het WBTR-stappenplan. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders die behoefte hebben aan nadere uitleg of hulp bij bepaalde onderdelen van het WBTR-stappenplan. Deelname is kosteloos. Bestuursleden van verenigingen en stichtingen geven ons aan over bepaalde onderdelen van het stappenplan nog vragen te […]

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief