Bestuursthema van de maand maart: Jaarverslag

In een jaarverslag legt het bestuur van een vereniging/stichting verantwoording af over het beleid dat in het betreffende jaar is gevoerd. Het bevat normaliter een profiel van de vereniging/stichting, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie.
Het financiële deel van een jaarverslag wordt ‘jaarrekening’ genoemd en is een verplicht onderdeel. Het bevat een balans, winst- en verliesrekening en een (korte) toelichting daarop.

Het jaarverslag moet een duidelijk beeld geven van de gang van zaken binnen de organisatie gedurende het afgelopen jaar en dient uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar te worden opgesteld.
Het opstellen van een jaarverslag is een kans voor verenigingen en stichtingen om zichzelf te presenteren aan stakeholders, waaronder leden, donateurs en sponsors.
Een goed jaarverslag kan bijdragen aan vertrouwen en betrokkenheid bij de organisatie. Ook speelt het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, een belangrijke rol voor het verlenen van decharge aan het bestuur.

Tip:
Maak het jaarverslag niet lastiger en uitgebreider dan nodig is. Beter duidelijk, kort en krachtig dan een lang, wollig document.

Meer weten?
Wil je meer weten over het opstellen van een jaarverslag en een jaarrekening? Kijk dan op www.wbtr.nl hoe je als bestuur gebruik kunt maken van hét platform voor bestuurders van verenigingen en stichtingen.

Recente berichten:

Zelf aan de slag met de WBTR

WBTR pakket
Kies je abonnement

Kies het abonnement dat bij je past.

Startsessie met een expert

We helpen je op weg bij het zetten van de eerste stappen.

Aann de slag met het online stappenplan

In 10 stappen voldoen aan de WBTR. Klaar in 3 uur!

Je WBTR op 1 plek geregeld

In het dashboard bewaar je het overzicht op de WBTR.

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief