Laat je WBTR-inspanningen zien

Naar verwachting zullen leden van verenigingen en relaties van stichtingen in de toekomst vaker gaan vragen naar de wijze waarop wordt bestuurd. Perspublicaties over ontsporingen leiden tot een groter bewustzijn. Daarom is het goed zo transparant mogelijk te zijn. Dat voorkomt vragen en discussies.

De algemene ledenvergadering van een vereniging of het jaarverslag van een stichting zijn goede plekken om actief naar buiten te treden. Ook het mededelingenbord in de kantine of je nieuwsbrief zijn geschikt. Daarmee laat je als bestuur zien de wet serieus te nemen. Maar nog meer: dat je bewust werk maakt van goed bestuur.

Vertrouwen

Aandacht kan bestaan uit de melding dat je de nieuwe wet WBTR kent, zaken zijn besproken, de organisatie erop is ingericht en afspraken zijn vastgelegd. Geef leden en relaties vervolgens inzicht in wát is vastgelegd. Dat gaat verder dan het openbaar maken van de verenigings- of stichtingsstatuten. Je kunt bijvoorbeeld ingaan op besluitvorming in bestuursvergaderingen en het voorkomen van financiële misverstanden. Dat versterkt het vertrouwen. Bij eventuele vragen of discussies kan worden verwezen naar de interne afspraken die zijn gemaakt en vastgelegd.

Vast agendapunt

Maak van WBTR een vast agendapunt voor de jaarlijkse ledenvergadering of bijeenkomst met stakeholders, net als de begroting en financiële afrekening. Bespreek het onderwerp tijdens de bestuursvergadering die aan de bijeenkomst vooraf gaat. Dan ben je er zeker van alle eventuele vragen over het besturen van de organisatie te kunnen beantwoorden. Dat schept vertrouwen en geeft een gerust gevoel.