Maak het jaarverslag niet lastiger en uitgebreider dan nodig is!

In een jaarverslag legt het bestuur van een vereniging/stichting verantwoording af over het beleid dat in het betreffende jaar is hebt gevoerd. Het bevat een profiel van de vereniging/stichting, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie. Het financiële deel van een jaarverslag wordt ‘jaarrekening’ genoemd.

Het bestuur van een vereniging is wettelijk verplicht om tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) rekening en verantwoording af te leggen over de gang van zaken, het gevoerde beleid en de financiële situatie binnen de vereniging in het voorgaande jaar. Dat kan in een jaarverslag en jaarrekening. Het kan ook een presentatie van gegevens zijn. En het formele financiële deel kan ook van tevoren separaat worden aangeboden.

Aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening kunnen de leden van de vereniging of donateurs van een stichting, alsmede andere belanghebbenden, de inzet en resultaten van het bestuur beoordelen.

Tips:

  • Maak het jaarverslag niet lastiger en uitgebreider dan nodig is. Beter duidelijk, kort en krachtig dan een lang, wollig document. Geef commissies en werkgroepen duidelijke instructies over lengte van hun bijdragen en wat je erin wilt hebben.
  • Bespreek het concept-jaarverslag en de concept-jaarrekening tijdig in het bestuur. Zet dit ruim van tevoren op de bestuursagenda, zodat secretaris en penningmeester voldoende tijd hebben voor eventuele aanpassingen.

Meer lezen over:

  • Hoe maak je een jaarverslag?
  • Wie moet het jaarverslag ondertekenen?
  • Wettelijke termijnen.
  • Het belang van het jaarverslag voor decharge?

Ga dan naar www.wbtr.nl en log-in

Recente berichten:

Zelf aan de slag met de WBTR

WBTR pakket
Kies je abonnement

Kies het abonnement dat bij je past.

Startsessie met een expert

We helpen je op weg bij het zetten van de eerste stappen.

Aann de slag met het online stappenplan

In 10 stappen voldoen aan de WBTR. Klaar in 3 uur!

Je WBTR op 1 plek geregeld

In het dashboard bewaar je het overzicht op de WBTR.

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief