Zorg dat WBTR nog dit najaar op orde is

Mocht je het nog niet hebben gedaan, zorg er dan dit najaar voor dat vereniging of stichting voldoet aan alle eisen van de WBTR. De verplichting bestaat al sinds 1 juli jl. Een aantal besturen heeft het doorvoeren over de zomer getild. Dat betekent nu dus werk aan de winkel.

Het nieuwe seizoen voor verenigingen en stichtingen is begonnen. Het verminderen en wegnemen van coronabeperkingen betekent dat veel activiteiten weer van start kunnen gaan. Besturen moeten weer ‘aan de bak’. Om op het vlak van aansprakelijkheid en goed bestuur weer volwaardig te kunnen draaien, is het belangrijk dat je snel voldoet aan de WBTR-verplichtingen. Voor zover dat nog niet is gebeurd, uiteraard.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Dat houdt in: met het bestuur om de tafel, bespreken en vastleggen hoe je binnen de vereniging of stichting omgaat met zaken als besluitvorming, afwezigheid van bestuurders of tegenstrijdige belangen. De nieuwe wet is aanzienlijk strenger op het vlak van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Het WBTR-stappenplan helpt je, met gebruik van het werkboek, om geen verplichting over het hoofd te zien. Er is een gratis invul/ondersteuningsessie op 27 oktober. Je krijgt daarvoor nog een mail met de link voor aanmelding.