WBTR is niet eenmalig!

Voldoen aan de WBTR is geen eenmalige aangelegenheid. Goed besturen wil zeggen dat je periodiek bekijkt of alle afspraken en procedures nog kloppen. En dat je nieuwe bestuursleden goed meeneemt in de organisatie. Ons advies: besteed minstens twee keer per jaar bewust aandacht aan de WBTR.


Veel verenigingen en stichtingen hebben in het voor- en najaar een bijeenkomst met leden of stakeholders. Dat zijn mooie momenten om de organisatie na te lopen op WBTR-aspecten. Kloppen alle afspraken nog? Wat moeten we aanpassen en wat kan zo blijven? Is iedereen zich nog bewust van verplichtingen en verantwoordelijkheden?
Op deze manier is vereniging of stichting bestuurlijk altijd up-to-date. Zie het als een APK-keuring: als bij het nalopen alles goed is, ben je snel klaar. Mochten er toch aanpassingen nodig zijn, dan komt dat naar voren voordat er zich ongewenste situaties voordoen. Of erger: ongelukken gebeuren.


Bij de komst van nieuwe bestuursleden is het ook van belang ze op de hoogte te brengen van gemaakte afspraken en procedures. Het werkboek van wbtr.nl is daarbij een handig hulpmiddel. Laat bestuursleden het systematisch doorlopen. Zo ben je ervan verzekerd dat je niets vergeet.