WBTR-stappenplan voor en door verenigingen

Door en voor verenigingen. Dat is de opzet geweest bij de ontwikkeling van het WBTR-stappenplan. Professionals van grote verenigingen en koepels hebben samengewerkt en met juristen de wet vertaald in een praktische handleiding voor bestuursleden van (kleinere) verenigingen.

Toen in 2019 en 2020 duidelijk werd dat de wetgever nieuwe eisen zou gaan stellen aan alle verenigingen (en stichtingen en coöperaties), hebben DNA (De Nederlandse Associatie) en IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) samen het initiatief genomen om te komen tot een handige manier om aan de wet te voldoen. Door met deskundigen van grote koepelorganisaties en brancheverenigingen samen te werken, is gewerkt aan een praktisch toepasbaar hulpmiddel. Verenigingsjuristen hebben de verschillende facetten van de wet uitgerafeld naar tien thema’s. Die vormen de basis van het WBTR-stappenplan. Tijdens een aantal co-creaties-sessies is met vertegenwoordigers van allerlei verenigingen besproken waaraan verenigingen behoefte hebben. Voor kleine verenigingen heeft de nieuwe wet andere gevolgen dan voor grote brancheorganisaties met een professioneel bureau. Ook bij de verdere ontwikkeling van het stappenplan worden verenigingen nauw betrokken.