Gebruikers enthousiast over WBTR-stappenplan

De reacties van de eerste gebruikers van het WBTR-stappenplan zijn positief. De opzet – gemakkelijk, begrijpelijk en toegankelijk – blijkt in de praktijk aan te sluiten bij het beoogde doel. Het is mogelijk ruim voor de ingangsdatum van de wet alle verplichtingen af te ronden.

Het stappenplan is ontwikkeld om (kleinere) verenigingen zonder veel moeite te laten voldoen aan wettelijke verplichtingen per 1 juli a.s. Dat is de ingangsdatum van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Die geldt voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland en raakt alle bestuurders en eventuele toezichthouders.

Het maakt niet uit of die functies vrijwilligerswerk is of betaald. In alle gevallen is voortaan onder meer sprake van persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid. Het is belangrijk dat iedere vereniging en stichting vastlegt hoe zij omgaat met zaken als bestuurlijke besluitvorming, financiën, afwezigheid van bestuursleden enz. Al deze thema’s komen terug in het stappenplan, met uitleg en voorbeeldteksten.