In drie uur met stappenplan greep op de nieuwe wet

Met behulp van het WBTR-stappenplan is het mogelijk in circa drie uur alle onderdelen van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen – per 1 juli verplicht – te implementeren in de vereniging. Door de gekozen aanpak is het niet nodig duur juridisch advies in te winnen. Dat is mogelijk door de samenwerking van deskundigen in de verenigingswereld.

Het stappenplan voorziet in de invulling van de wettelijke plichten: binnen het bestuur bespreken van de bestuurlijke gang van zaken, het borgen van de financiën en het zeker stellen van het democratisch proces. Dit alles met als doel de kwaliteit van de processen binnen de vereniging te verbeteren en bestuursleden bewust te maken van de gewijzigde aansprakelijkheid. Zo kunnen bestuursleden aansprakelijk worden gesteld voor besluitvorming, ook als ze er zelf niet direct bij betrokken waren. Om risico’s te vermijden, is het gewenst procedures binnen de vereniging goed te bespreken, omschrijven en vast te leggen. Dat alles vergt, leert de ervaring, ongeveer drie uur. Als alle stappen zijn doorlopen, is een goede basis ontstaan waarmee op een later moment de statuten aangepast kunnen worden. Mochten er gaandeweg juridische vragen zijn, staan medewerkers van de juridische helpdesk klaar om die te beantwoorden. Voor deze dienstverlening worden geen extra kosten in rekening gebracht.