Animo Algemene Ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering (ALV) is een orgaan dat bestaat uit alle leden van de vereniging. De ALV benoemt bestuursleden, bepaalt de richting van het beleid en beoordeelt het gevoerde beleid. Vaak gebeurt dat op basis van voorstellen vanuit het bestuur die ter goedkeuring worden voorgelegd. Wettelijk gezien moet de ALV minimaal één keer per jaar plaatsvinden, binnen 6 maanden na afloop van het afgelopen boekjaar.

Bij veel verenigingen is de animo van leden om naar de ALV te komen niet hoog. Hoe kun je de leden toch warm laten lopen voor de bijeenkomst? Door kort en functioneel te vergaderen bijvoorbeeld. En als je zorgt voor een aantrekkelijk programma naast de ALV verhoog je de animo onder de leden vaak ook aanzienlijk. Er zijn tal van mogelijkheden om je ALV interessant te maken.

In de BestuursChecklist hebben we tips voor je op een rij gezet om de animo voor je ALV te verhogen. Meer informatie, kijk in de BestuursChecklist.