Advies aan verenigingen: presenteer WBTR-acties bij volgende ledenvergadering

Zet op de agenda van de volgende ALV of najaarsledenvergadering van je vereniging het agendapunt WBTR. Laat zien welke acties zijn ondernomen om aan de wet te voldoen. Wacht niet totdat leden erom vragen, maar presenteert de resultaten proactief. Dit een goede manier om invulling te geven aan ‘goed bestuur’ zoals de wetgever beoogt.


Sinds 1 juli van dit jaar zijn verenigingen gehouden aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het reilen en zeilen van de organisatie moet binnen het bestuur zijn besproken en de afspraken vastgelegd. Het is waardevol leden hier actief over te informeren. Bij verenigingen is een ledenvergadering een goed moment.


Met de nieuwe wet zijn er meer mogelijkheden om bestuursleden persoonlijk aansprakelijk te stellen voor bestuursbesluiten. Daarom is het belangrijk binnen het bestuur af te spreken hoe wordt omgegaan met onder meer besluitvorming, toezicht en financiering. De wet legt in een aantal gevallen ook verplichtingen op. Het actief melden van de afspraken versterkt de relatie tussen bestuur en leden. Het WBTR-stappenplan kan een mooie leidraad zijn om de verschillende onderwerpen kort aan te stippen.