Advies aan stichtingen: presenteer WBTR-acties bij volgende publieke bijeenkomst of in jaarverslag

Zet de WBTR op de agenda van de volgende publieke bijeenkomst of straks in je jaarverslag 2021. Laat zien welke acties zijn ondernomen om aan de wet te voldoen. Wacht niet totdat stakeholders erom vragen, maar presenteer de resultaten proactief. Dit een goede manier om invulling te geven aan ‘goed bestuur’ zoals de wetgever beoogt.


Sinds 1 juli van dit jaar zijn stichtingen gehouden aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het reilen en zeilen van de organisatie moet binnen het bestuur zijn besproken en de afspraken vastgelegd. Het is waardevol relaties van stichtingen hier actief over te informeren.


Met de nieuwe wet zijn er meer mogelijkheden om bestuursleden persoonlijk aansprakelijk te stellen voor bestuursbesluiten. Daarom is het belangrijk binnen het bestuur af te spreken hoe wordt omgegaan met onder meer besluitvorming, toezicht en financiering. De wet legt in een aantal gevallen ook verplichtingen op. Het actief melden van de afspraken versterkt de relatie tussen bestuur en relaties. Het WBTR-stappenplan kan een mooie leidraad zijn om de verschillende onderwerpen kort aan te stippen.

Recente berichten:

Zelf aan de slag met de WBTR

WBTR pakket
Kies je abonnement

Kies het abonnement dat bij je past.

Startsessie met een expert

We helpen je op weg bij het zetten van de eerste stappen.

Aann de slag met het online stappenplan

In 10 stappen voldoen aan de WBTR. Klaar in 3 uur!

Je WBTR op 1 plek geregeld

In het dashboard bewaar je het overzicht op de WBTR.

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief