WBTR-stappenplan verenigingen 19 januari beschikbaar

We werken er keihard aan. De huidige planning gaat uit van de lancering op 19 januari 2021. Dan is een online stappenplan beschikbaar dat vooral vrijwilligers- en kleinere verenigingen helpt om aan de nieuwe wet te voldoen. Het stappenplan zet de verplichtingen in duidelijke taal uiteen en helpt verenigingen bij het nemen van de juiste maatregelen. Het programma is een co-creatie van een groot aantal verenigingen, De Nederlandse Associatie (het samenwerkingsverband van verenigingen) en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB). Door deze samenwerking is een handzaam instrument ontstaan. In de proeffase is gebleken dat besturen in één of twee vergaderingen alle noodzakelijke aanpassingen kunnen doorvoeren. De gegevens die het online programma vastlegt, maken een statutenwijziging eenvoudig. Verwacht wordt, dat vrijwel alle verenigingen een gang naar de notaris moeten maken om aan de nieuwe wettelijke plichten te voldoen. Later in het eerste kwartaal gaan we ook de voorbeeld documenten en juridische interpretaties toevoegen.

De co-creatiegroep, met professionals uit meer dan 20 verenigingen zoals MKB Nederland, NOC*NSF, Techniek Nederland, ANVR en andere grote koepels, denken na over de beste manier om verenigingen te helpen met de WBTR. Naast een oplossing voor kleine verenigingen denken zij ook na over instrumenten voor de middelgrote en grotere verenigingen. Ook daar is behoefte aan ondersteuning bij deze nieuwe wet. Details daarover zullen we zo snel mogelijk melden.

Het stappenplan voor stichtingen zal naar verwachting 26 januari live gaan.