Nieuwe gratis webinars in april

Op 2, 7 en 9 april vinden weer webinars plaats waarin wordt uitgelegd wat de WBTR voor verenigingen en stichtingen inhoudt. Daarnaast is er aandacht voor het stappenplan om alle onderdelen van de wet gemakkelijk te doorlopen en in je vereniging of stichting door te voeren. Deelname is kosteloos.

De webinars zijn bedoeld voor bestuursleden van verenigingen die binnenkort aan de slag moeten om tijdig aan de WBTR te voldoen. Ze zijn voorbereid door specialisten met kennis van de wereld van verenigingen en stichtingen, ondersteund door verenigingsjuristen.

In de webinar vertellen we in ‘gewone mensentaal’ wat de WBTR voor verenigingen en stichtingen betekent en wat ze moeten doen. Sinds vorig jaar hebben de organisatoren zich in de wet verdiept, nog toen het een wetsvoorstel was.

In het stappenplan van wbtr.nl komen alle aspecten van de wet aan de orde. Via werkboeken, uitlegvideo’s en voorbeeldteksten kan de vereniging invulling geven aan de bedoeling van de wetgever. Dus ervoor zorgen dat de basis van goed bestuur, inzichtelijke financiering en verenigingsdemocratie is gewaarborgd.

Voor een overzicht van de tijden en aanmelding, zie https://wbtr.nl/actueel/webinars-bijeenkomsten/