Juridische helpdesk gratis voor gebruikers stappenplan

Wie gebruik maakt van het WBTR-stappenplan, kan kosteloos een beroep doen op eerstelijns juridische dienstverlening over de nieuwe wet. Het blijkt in de praktijk doorgaans onnodig ander juridisch advies in te schakelen.

Gebruikers van het WBTR-stappenplan lopen soms aan tegen vragen met een juridisch karakter. Is de manier waarop wij binnen onze vereniging iets geregeld hebben in lijn met de verplichtingen van de wet? En zo nee, hoe kunnen we het veranderen zodat het wel klopt? Dergelijke vragen beschouwen we als eerstelijns juridische dienstverlening. Hiervoor kunnen gebruikers een beroep doen op de helpdesk. Daarvoor worden geen kosten berekend. Juristen die specialist zijn in de WBTR en verenigingszaken bemensen de helpdesk.

Mocht de situatie zo complex zijn dat een vraag niet binnen een kwartier kan worden beantwoord, dan zal de helpdesk dat aangeven en met suggesties komen hoe dit op te pakken.