Neem geen risico met je bestuurswerk

De nieuwe wet WBTR is voor bestuursleden een goed moment om even na te denken over hun positie en verantwoordelijkheden. En om eventuele risico’s te minimaliseren.

Je doet als bestuurslid veel werk voor je vereniging of stichting. Je stopt er veel tijd en energie in. Vaak zonder beloning. De WBTR heeft de aansprakelijkheid van bestuurders aangescherpt. Daarom mag je als bestuurslid van je vereniging of stichting verwachten dat er serieus wordt gekeken naar de WBTR. Verzeker je ervan dat de organisatie voldoet aan de wet. Dat kan bijvoorbeeld door gebruikmaking van het WBTR-stappenplan.

De risico’s van bestuurswerk vormen geen probleem als je vereniging of stichting aan die wet voldoet. Gun jezelf en het bestuur dat comfort want we willen allemaal dat bestuurswerk leuk blijft.

Veel gebruikers van het stappenplan hebben hun ervaringen met ons gedeeld. Zij geven aan dat de hoeveelheid werk om aan de wet te voldoen, best meevalt. En dat ze het veel leuker en nuttiger vonden dan ze eerst dachten.

Wij hebben die ervaring op de website van wbtr.nl gezet. Lees de verhalen van bestuursleden van verenigingen en stichtingen die zich net als jij elke dag inzetten. Lees het verhaal van Ton, secretaris bij de kanoclub, Maria, bestuurslid bij de turnvereniging en Dick, penningmeester van de Stichting Stoomtrein https://wbtr.nl/ervaringen/