Moeten statuten voor 1 juli zijn aangepast?

Het is een misverstand dat je statuten al voor 1 juli moet aanpassen

Nee. Statuten van verenigingen en stichtingen hoeven niet per 1 juli 2021 te zijn aangepast aan de WBTR die op dat moment in werking treedt. De wetgever geeft je op dit punt wat meer tijd.

Het is zelfs zo dat de wetgever hier juist bewust tijd voor heeft gecreëerd. Aanbevolen wordt een natuurlijk moment voor statutenwijziging te kiezen. In de wet is een overgangstermijn van 5 jaar opgenomen voor het onderdeel meervoudig stemrecht.

Veel organisaties willen ook de mogelijkheid van digitaal stemmen opnemen in hun statuten. De wet wordt in de komende tijd hierop aangepast. Het is daarom misschien wel beter om te wachten met een statutenwijziging tot die wet definitief is. Dan kunnen de statuten daarop aansluiten. Dat voorkomt twee keer een gang naar de notaris, met de bijbehorende kosten.