Bij Watersportvereniging Doeshaven heeft stappenplan geleid tot goede discussies

‘Het doornemen van de WBTR heeft bij ons tot goede discussies geleid over hoe we zaken bestuurlijk aanpakken. Je komt op allerlei dilemma’s waarvan het goed is ze te bespreken om daarna de conclusies vast te leggen’.

Dat zegt Peter van Arkel, voorzitter van de Watersportvereniging Doeshaven in Leiderdorp, thuishaven van 650 jachten. Samen met de secretaris en een aankomend bestuurslid heeft hij drie zaterdagmiddagen uitgetrokken om de elementen van de nieuwe wet eens goed door te nemen. ‘We hebben goede gesprekken gevoerd en meningen uitgewisseld, op basis van de uitleg in het stappenplan en de bijbehorende teksten’.

Uitvoerbaarheid

Eén van de discussiepunten betrof de aanbeveling altijd drie offertes op te vragen. ‘Is dat reëel? Hebben we daar de tijd voor?’, waren vragen die zich aandienden. Praktische uitvoerbaarheid is bij een bestuur van vrijwilligers wel belangrijk. Ze besloten een ondergrens te hanteren en die op te schrijven. Boven dat bedrag zijn drie offertes noodzakelijk, daaronder niet. ‘We gaan nu nog wel aan een deskundige vragen of de grens die we hebben getrokken een goede is.’

Toezichthouders

Het thema toezichthouders zal op een later moment terugkomen. Tot nu toe is dat niet geregeld. ‘Daar moeten we het nog eens over hebben, concludeerden we na onze discussies.’ Het stappenplan leidde ook tot het regelen van zaken waarover eerder nooit zo duidelijk was nagedacht. Van Arkel noemt als voorbeeld het uitnodigingen van toekomstige bestuursleden voor een ALV. Het driemanschap heeft de verschillende thema’s inmiddels uitgewerkt en legt de bevindingen in mei voor aan het volledige bestuur van vijf personen. ‘Het is verstandig om over een aantal bestuurlijke zaken fundamenteel na te denken.’ Voor die vergadering is nog een extern deskundige uitgenodigd om te toetsen of alles nu volledig in orde is. ‘We willen het goed doen’, aldus de voorzitter. Na goedkeuring door de ALV gaat het bestuur naar de notaris. Van Arkel schetst een veelgehoord beeld: ‘Onze statuten waren al heel oud. Ze hebben ons nooit voor de voeten gelopen, maar dit is wel een goed aanleiding om dingen nu goed te regelen.’ Hij noemt als voorbeeld de actie die het bestuur moet ondernemen als het aantal bestuursleden minder is dan in de statuten is vastgelegd.

Recente berichten:

Zelf aan de slag met de WBTR

WBTR pakket
Kies je abonnement

Kies het abonnement dat bij je past.

Startsessie met een expert

We helpen je op weg bij het zetten van de eerste stappen.

Aann de slag met het online stappenplan

In 10 stappen voldoen aan de WBTR. Klaar in 3 uur!

Je WBTR op 1 plek geregeld

In het dashboard bewaar je het overzicht op de WBTR.

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief