Het stappenplan

Het WBTR-stappenplan is een online stappenplan dat je langs alle eisen van de WBTR leidt en aangeeft hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Daarmee voorkomt de vereniging of stichting dat bestuursleden en toezichthouders onbewust en onbedoeld onnodige risico’s lopen. Het is een hulpmiddel om zaken goed te regelen en vast te leggen. Bovendien kun je iedereen zo transparant mogelijk laten zien dat bestuur en toezicht goed zijn geregeld. Dat geeft potentiële nieuwe bestuursleden ook zekerheid.

Het WBTR-stappenplan is zo opgesteld, dat de wettelijke verplichtingen zijn vertaald in leesbare en begrijpelijke teksten. Alle stappen hebben uitleg met video’s en bieden voorbeeldteksten ondersteuning. Het opdelen van alle eisen in overzichtelijke stappen geeft verenigingen en stichtingen de zekerheid dat ze geen onderdelen over het hoofd zien. Alle stappen zijn juridisch gecheckt en onderbouwd.

Risico’s minimaliseren en tijd besparen

Met behulp van het WBTR-stappenplan minimaliseer je de risico’s op vervelende persoonlijke consequenties voor bestuurders nu de aansprakelijkheid in de wet is uitgebreid. Het kost 3 tot 4 uur om alles door te nemen. Vervolgens kun je binnen één of twee bestuursvergaderingen alle kennis delen en beslissingen nemen. Het alternatief is alles zelf uitpluizen of je laten bijstaan door een jurist die zich moet verdiepen in je organisatie. Dat gaat meer tijd en geld kosten.

Het WBTR-stappenplan is juist gemaakt voor verenigingen en stichtingen door andere verenigingen en stichtingen. Zo besparen wij samen tijd en vooral geld.

Compleet pakket

In één oogopslag

Kies uit twee stappenplannen

NIEUW!

Bestuurs­Checklist

De WBTR vereist permanente aandacht van het bestuur. De BestuursChecklist helpt daarbij. Hierop staan alle taken en verplichtingen die gedurende een jaar voorbij kunnen komen, inclusief de deadlines en wie in het bestuur hiervoor is aangewezen. Je kunt ook eigen thema’s aan de lijst toevoegen. De checklist helpt om de activiteiten over het jaar te spreiden zonder dat je ze vergeet. Daarnaast zie je in één oogopslag de actuele stand van zaken met betrekking tot de WBTR en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Je kunt alle bestuursleden toevoegen aan het WBTR-programma. Ze kunnen er dan allemaal gebruik van maken. 

Door én voor verenigingen en stichtingen

Het WBTR-stappenplan is ontwikkeld voor en door verenigingen en stichtingen. De Nederlandse Associatie en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen hebben het initiatief genomen. Ze hebben de verplichtingen van de wet vertaald in overzichtelijke stappen. Daarbij is gebruik gemaakt van de juridische deskundigheid bij grote branche- en beroepsorganisaties alsmede sportbonden. Veel van die verenigingen en stichtingen  stimuleren het gebruik van het programma door korting te geven op de prijs voor gebruik. Ook coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen vallen onder de WBTR, maar het WBTR-stappenplan gaat hier niet op in.

In het co-creatieteam van het WBTR-stappenplan zitten afgevaardigden van de ANVR, BOVAG, De Nederlandse Associatie, MKB Nederland, MODINT, NOC*NSF, KNMP, BMWT, ABU, VNG en IVBB.

Alleen statuten wijzigen is onvoldoende.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt: Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, waaronder in de semipublieke sector. De noodzaak van deze professionaliseringsslag is gebleken na een aantal incidenten.

Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude, diefstal. Het alleen aanpassen van statuten is echt onvoldoende om aan deze wet te voldoen.

Ook aan de slag met WBTR?