De WBTR is gericht op ‘goed bestuur’ van een vereniging of stichting. Wie dat goed invult, voorkomt incidenten.  Denk daarbij aan zaken als (maar niet alleen) financiële malversaties. Veel bestuurders denken: dat gebeurt bij ons niet. Helaas is de werkelijkheid anders. Daarom wil de wet ervoor zorgen dat het bestuur en toezicht op orde is. Het unieke WBTR-stappenplan helpt je bij de invulling hiervan.

Invullen en vastleggen van 10 onderdelen van de WBTR

Bij goed bestuur moet je onder meer denken aan integer handelen, in het belang van de organisatie, democratische besluitvorming, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid. Dat zijn echter algemene begrippen. De WBTR wil dat besturen hier invulling aan geven. Daarom zijn er 10 onderdelen in deze wet die aandacht nodig hebben. Die komen allemaal terug in het WBTR-stappenplan. In video’s en tekst met voorbeelden wordt de wet zeer begrijpelijk uitgelegd Wie ze goed doorneemt, komt tegemoet aan wat de wetgever beoogt: kwalitatief hoogwaardig bestuur van iedere vereniging of stichting.

Bovendien verminder je het risico dat je als bestuurder (financieel) aansprakelijk wordt gesteld mocht er onverhoopt toch iets misgaan. Dat doe je door met elkaar af te spreken hoe je handelt. En dat vervolgens vast te leggen zodat het voor anderen ook duidelijk is.

De wetgever geeft aan dat de statuten aangepast moeten worden. Dat kan op een natuurlijk moment maar er is een ook overgangsregeling van 5 jaar. Dus daar hoef je geen haast mee te maken.

Concreet maken

Het werkboek van het stappenplan bevat de 10-stappen die je helpen om de WBTR concreet te maken. Met goede afspraken en vastgelegde formuleringen voldoe je aan de eisen van de wet. We helpen daarbij met voorbeelddocumenten. Neem ze met elkaar door en kies wat het beste past bij de eigen vereniging of stichting.

Statuten

Nadat alles gereed is kun je beginnen aan de formele vastlegging via de notaris. Voor veel verenigingen en stichtingen zal dat op zijn vroegst dit najaar zijn maar in veel gevallen later. Er is immers een overgangsperiode van 5 jaar.

NIEUW!

Standaard statuten voor verenigingen en stichtingen nu inbegrepen!

Ook aan de slag met WBTR?