Het stappenplan

Het WBTR-stappenplan is een online stappenplan dat je langs alle eisen van de WBTR leidt en aangeeft hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Daarmee voorkomt de vereniging of stichting dat bestuursleden en toezichthouders onbewust en onbedoeld onnodige risico’s lopen. Het is een hulpmiddel om zaken goed te regelen en vast te leggen. Bovendien kun je iedereen zo transparant mogelijk laten zien dat bestuur en toezicht goed zijn geregeld. Dat geeft potentiële nieuwe bestuursleden ook zekerheid.

Het WBTR-stappenplan is zo opgesteld, dat de wettelijke verplichtingen zijn vertaald in leesbare en begrijpelijke teksten. Zo nodig is er extra uitleg met video’s en bieden standaardformulieren of -teksten ondersteuning. Het opdelen van alle eisen in overzichtelijke stappen geeft verenigingen en stichtingen de zekerheid dat ze geen onderdelen over het hoofd zien.

Tijdsinvestering

Met behulp van het WBTR-stappenplan kost het 3 tot 4 uur binnen één of twee bestuursvergaderingen om alle zaken op orde te hebben. Die tijd verdient zich terug doordat in de toekomst bij discussies kan worden teruggevallen op wat is vastgelegd.

Compleet pakket

In één oogopslag

Kies voor de zekerheid dat je niets vergeet!

Door én voor verenigingen en stichtingen

Het WBTR-stappenplan is ontwikkeld voor en door verenigingen en stichtingen. De Nederlandse Associatie en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen hebben het initiatief genomen. Ze hebben de verplichtingen van de wet vertaald in overzichtelijke stappen. Daarbij is gebruik gemaakt van de juridische deskundigheid bij grote branche- en beroepsorganisaties alsmede sportbonden. Veel van die verenigingen en stichtingen  stimuleren het gebruik van het programma door korting te geven op de prijs voor gebruik. Ook coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen vallen onder de WBTR, maar het WBTR-stappenplan gaat hier niet op in.

In het co-creatieteam van het WBTR-stappenplan zitten afgevaardigden van de ANVR, BOVAG, De Nederlandse Associatie, MKB Nederland, MODINT, NOC*NSF, KNMP, BMWT, ABU, VNG en IVBB.

Alleen statuten wijzigen is onvoldoende.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt: Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, waaronder in de semipublieke sector. De noodzaak van deze professionaliseringsslag is gebleken na een aantal incidenten.

Met incidenten bedoeld men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude, diefstal. Het alleen aanpassen van statuten is echt onvoldoende om aan deze wet te voldoen.

Ook aan de slag met WBTR?