“Wet van 11 november 2020 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen).

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren en daartoe enkele regels inzake bestuur en toezicht voor alle rechtspersonen te uniformeren alsmede enkele specifiek voor stichtingen geldende bepalingen te introduceren;”

Met de bovenstaande tekst begint de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) gepubliceerd op 11 december 2020. Het geheel bestaat uit een flink aantal pagina’s met ingewikkelde wetteksten en verwijzingen. Wij hebben voor jullie gedurende 10 maanden, vanaf maart 2020, alles doorgenomen, geanalyseerd en ontrafeld om het op een begrijpelijke en gemakkelijke manier te kunnen presenteren. De hele tekst staat op:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-507.html

Na een aanlooptijd van bijna 10 jaar is de nieuwe wet er. De regering wil dat verengingen en stichtingen zich professioneler gedragen. Ook de kleinere. Dus moeten we aan de slag want op 1 juli moet het klaar zijn.

Ingewikkelde wet vertaald in begrijpelijke stappen met video’s.

De aanleiding voor de wet zijn wantoestanden waarbij bestuurders zich verrijkten ten koste van een vereniging of een stichting. Die zaken haalden de voorpagina van de landelijke media. Opeens stonden de schijnwerpers op verenigingen en stichtingen. Ondanks het feit dat vele verenigingen en stichtingen het allemaal heel goed en netjes doen moet nu iedereen aan de slag.

In de memorie van antwoord van 28 oktober 2020 staat dat zorgvuldig verwoord. Voor de liefhebbers staat de volledige tekst op de website van de Eerste Kamer.

Klik hier om de tekst te bekijken

Wij merken dat velen zich afvragen: waarom? Het antwoord staat hierboven. Bovendien: het is een feit. De wet is de wet. De ALV van volgend jaar moet geen bijeenkomst worden waarin leden met vingers wijzen naar het bestuur omdat nog niet aan de WBTR is voldaan.

Wij adviseren om dit ook te zien als een kans om je vereniging en stichting net even beter te laten functioneren. Door wat zaken eens goed te doorlopen en af te spreken. Uiteindelijk hebben de vereniging en de leden daar ook baat bij. En daar zul je daar als bestuur de waardering van de leden voor krijgen.

Ook aan de slag met WBTR?