De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

De wet is op 1 juli 2021 ingegaan. Bekijk de mogelijkheden om er makkelijk aan te voldoen.

Verplichtingen

Het is de wet.
Als vereniging moet je er aan voldoen.

Aansprakelijkheid

Tegenstrijdige belangen

Overige punten

Goed bestuur en toezicht

Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. Dat kan op verschillende manieren. Welke het beste past bij jouw vereniging of stichting , maak je zelf uit. Als je die zaken regelt en vastlegt, laat je zien verantwoordelijkheid te nemen.

Kans op problemen

“Het gebeurt bij ons niet. Wij vertrouwen iedereen binnen de vereniging.” Dat kan zo zijn, maar de wetgever kijkt er wat anders naar. Helaas door ervaring is de overheid wijs geworden. Als je zaken niet goed regelt en vastlegt, bestaat de kans op problemen. Soms met grote financiële en persoonlijke gevolgen.

Plichten en sancties

Onduidelijke financiële transacties. Ondoorzichtige administraties. Opdrachten gunnen aan relaties. Of veel erger: malversaties. Je wilt er als bestuurder niet mee te maken krijgen. Om te waarborgen dat verenigingen en stichtingen netjes worden geleid, heeft de overheid de wetgeving aangescherpt.

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen legt verplichtingen op. En koppelt er sancties aan, zoals hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarom is het belangrijk dat verenigingen en stichtingen hun zaken goed op orde hebben en dat kunnen aantonen. Het WBTR-stappenplan helpt daarbij. Met dit online stappenplan krijg je snel inzicht wát je moet doen en hóe je het moet doen. Zodat het bestuur weer kan besturen.

Alleen statuten wijzigen is onvoldoende.

Het ministerie van justitie zegt: Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, waaronder in de semipublieke sector. De noodzaak van deze professionaliseringsslag is gebleken na een aantal incidenten.

Met incidenten bedoeld men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude, diefstal. Het alleen aanpassen van statuten is echt onvoldoende om aan deze wet te voldoen.

Ook aan de slag met WBTR?