Voorbeeld standaardstatuten toegevoegd aan stappenplan

Op verzoek van gebruikers zijn nu standaardstatuten toegevoegd aan het WBTR-stappenplan. Met deze documenten maak je een opzet die past bij je eigen vereniging of stichting. Deze toevoeging maakt een latere gang naar de notaris eenvoudiger of wellicht minder kostbaar. 

Veel gebruikers kwamen er achter dat hun verenigings- of stichtingsstatuten in de loop der jaren verouderd zijn. WBTR.nl ontving met grote regelmaat het verzoek voor uitbreiding van het stappenplan met standaardstatuten, die naar eigen behoefte aangepast kunnen worden. Daarop is een notaris gevraagd deze op te stellen. Ze maken onderdeel uit van stap 10. Er zijn twee afzonderlijke versies, voor verenigingen en voor stichtingen.

Door gebruik te maken van deze teksten, is het op een later moment niet nodig om veel tijd van de notaris te vragen. De gang naar de notaris blijft uit wettelijk oogpunt wel noodzakelijk. Dat hoeft echter niet voor 1 juli. Er is een overgangstermijn van vijf jaar. De notaris is ook het adres voor specifieke vragen over statuten. De helpdesk van WBTR.nl kan wel juridisch advies over de wet geven, maar is niet toegerust op vragen over statuten. Daarvoor moet je echt bij je eigen notaris zijn.