Is het nog leuk om bestuurslid te zijn?

“Het is best makkelijk om aan de WBTR te voldoen met het stappenplan. Er is geen enkele reden om bestuurswerk minder leuk te vinden. “ volgens Monique Swinnen.

Die vraag komt geregeld naar voren als het gaat over de WBTR met alle bijbehorende verplichtingen en aansprakelijkheid. Dat sentiment is begrijpelijk, maar de nieuwe wet hoeft juist geen bezwaar te zijn voor een aangename bestuursperiode.

Doorgaans doen verenigingen en stichtingen het heel goed. Dan is het echt niet veel werk om de wet te volgen. Verenigingen en stichtingen die het WBTR-stappenplan doorlopen, komen langs alle verplichtingen. Dan blijkt dat de eisen van de wet meevallen of dat er met een kleine verandering aan kan worden voldaan. Het is wel zaak die zaken te bespreken en vast te leggen.
Het stappenplan helpt je als bestuurslid om het gemakkelijk te maken. En onnodige zorgen weg te nemen. Het helpt ook om nieuwe bestuursleden duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, omdat jouw vereniging of stichting aantoonbaar goed handelt. Dat is immers besproken en ligt vast.