De ervaring van Ton Mesker:

“Stappenplan superhandig voor de WBTR”

Ton Mesker
Ton Mesker, secretaris van kanovereniging Dolfijnen in Harderwijk

Het wbtr-stappenplan is een mooi initiatief dat heeft geleid tot een heel bruikbaar instrument voor kleine verenigingen om aan de nieuwe wet te voldoen. Dat vindt Ton Mesker, secretaris van kanovereniging Dolfijnen in Harderwijk. Hij deelt zijn ervaringen graag met collega-bestuursleden.

Ton Mesker weet waar hij het over heeft, want heeft voor zijn vereniging het stappenplan gebruikt. Hij is meer dan enthousiast. ‘In de wet staat wel wat het doel is, namelijk goed bestuur, maar niet hoe je dat als kleinere vereniging vervolgens in praktijk moet brengen. Het staat er best ingewikkeld. Daarom was ik waanzinnig blij toen ik hoorde van het initiatief van koepelverenigingen om met elkaar een praktische vertaalslag te maken.’ Sinds vorig jaar is hij als vrijwilliger secretaris van de vereniging. Samen met zijn voorzitter en penningmeester is hij aan de slag gegaan met het stappenplan. Tot grote tevredenheid. ‘Het knipt de wet op in behapbare brokken, legt die in Jip-en-Janneke-taal uit en alles is tot op detailniveau uitgewerkt. De concrete teksten helpen enorm. Je kunt ze aanpassen aan de situatie in je eigen vereniging. Het is een écht werkbare tool. De wet is op deze manier ongelooflijk goed geoperationaliseerd.’

Filmpjes waardevol

Hij heeft als secretaris binnen het bestuur het voortouw genomen. Op basis van de voorbeeldteksten in het online werkboek is omschreven hoe het besturen van zijn vereniging is geregeld. De passages over financiën zijn afgestemd met de penningmeester. Het geheel is door voorzitter, penningmeester en secretaris besproken. Daarbij bleken de filmpjes in het stappenplan heel waardevol. ‘De voorzitter heeft ze allemaal bekeken en daar veel aan gehad. Ze leggen de achtergrond en inhoud van de wet in simpele woorden uit. Dat helpt hem straks bij het uitleg geven aan de leden: wat legt de nieuwe wet op en hoe voldoen wij eraan als vereniging.’

Ledenvergadering

Nu alles is vastgelegd, komt het onderwerp op de agenda van de komende algemene ledenvergadering. ‘Wij willen de leden laten zien dat wij goed bestuur belangrijk vinden en hoe we dat hebben ingericht.’ Daarna zijn de documenten in het werkboek een goede basis om naar de notaris te gaan en de statuten aan te passen. En ook om na te gaan of de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden ook na 1 juli nog correct is. De aansprakelijkheid verandert immers door de komst van de WBTR.

Mooie nevenactie

Het stappenplan heeft nog tot een mooie nevenactie geleid. ‘Ik ben alle bestaande regels nog eens doorgelopen die ooit voor de leden op papier zijn gezet’, aldus Mesker, ‘en heb ze samen met penningmeester en voorzitter aangepast aan de actualiteit’. Er is straks een goed en kloppend overzicht van alle rechten en plichten van leden van de vereniging, met inbegrip van de bestuursleden.
‘Je mag mijn ervaringen met het stappenplan delen met anderen’, sluit hij af, ‘want ik ben echt heel blij met deze aanpak.’