De ervaring van Maria van Lieshout:

"Fijn dat er al veel teksten als voorbeeld zijn uitgeschreven."

foto maria van lieshout
Maria van Lieshout, bestuurslid bij turnvereniging Someren

Nadat de turnvereniging Someren door de sportbond KNGU op de hoogte was gebracht van de nieuwe wet WBTR, is vanuit het bestuur twee keer een webinar gevolgd. Positieve ervaringen waren aanleiding om het stappenplan te gaan gebruiken.

Bestuurslid Maria van Lieshout: ‘De webinars waren heel duidelijk en in begrijpelijke taal. We kregen een goed beeld over de nieuwe wet en zijn daarna met het stappenplan aan het werk gegaan.’ Het viel Van Lieshout op dat veel verenigingen en stichtingen bij wie ze navraag deed, nog weinig of niets wisten van de nieuwe wet. ‘Op zich een kwalijke zaak’, merkt ze op. Immers, de wet treedt al op 1 juli 2021 in werking.

Niet ingewikkeld

‘Het stappenplan is niet ingewikkeld. Het is fijn dat er al veel teksten als voorbeeld zijn uitgeschreven. Hier en daar hebben we dingen aangepast en veranderd.’ Op die manier ontstonden teksten die passend zijn bij de turnvereniging. Twee personen hebben het voortouw genomen om het stappenplan in te vullen en daarna zijn de eerste vijf stappen in het voltallige bestuur aan de orde geweest. Tijdens een tweede bestuursbijeenkomst volgen dan de stappen zes tot en met tien.

‘We hebben het bewust opgesplitst. ‘Het is belangrijke materie en het is voor ons ook geen dagelijkse kost.’

Helpdesk

Op drie punten waren er tijdens het proces nog vragen. Die zijn neergelegd bij de juridische helpdesk. ‘Daarop ben ik teruggebeld en heeft terugkoppeling plaatsgevonden. Naar alle tevredenheid’, zegt Van Lieshout.

Ze voegt er nog wat aan toe. ‘We zijn er, door dit allemaal door te nemen, achter gekomen dat we ook nog enkele andere zaken moesten doen. Ons huishoudelijk regelement bleek al heel oud. Dat gaan we aanpassen naar de huidige situatie. Het is goed om nog eens te controleren of alles nog wel up-to-date is. Het stappenplan was een mooie aanleiding.’

Tegenstrijdig belang

Bij het doornemen van alle stappen kwam de turnvereniging erachter dat de wet strengere eisen stelt aan besluitvorming bij tegenstrijdig belang. Een van de bestuursleden is betrokken bij een bedrijf dat turnproducten levert. ‘We hebben goed met elkaar afgesproken hoe we hiermee omgaan. Als je ook maar twijfelt of er mogelijk een tegenstrijdig belang is: vertel het vooraf. En laat iedereen goed op elkaar letten.’

Dit najaar hoopt de turnvereniging naar de notaris te kunnen gaan om alles te bekrachtigen.