Basis pakket

Productinformatie

Basis
Standaard prijs
240 euro p/j
Gebruik de partnerkorting
van 50% * en betaal
120 euro p/j
 • De helpdesk geeft toelichting, antwoord op uw vragen en aanvullende uitleg.
 • De helpdesk is gratis als onderdeel van het WBTR-stappenplan.
 • Je kunt bellen en/ of mailen.
 • Goed bestuur
 • Aansprakelijkheid van bestuursleden
 • Tegenstrijdig belang
 • Afwezigheid van één of meer bestuursleden
 • Meervoudig stemrecht
 • Toezicht
 • Bindende voordracht van bestuurders
 • Raadgevende stem
  +
 • Je kunt je eigen documenten toevoegen zoals Huishoudelijk reglement en Bestuursreglement, notulen, jaarplannen etc.