De inhoud van de Wet

Om te voldoen aan de WBTR moet je als vereniging aan de slag met de volgende thema’s:

  1. Goed bestuur
  2. Aansprakelijkheid van bestuursleden
  3. Tegenstrijdig belang
  4. Afwezigheid van bestuursleden
  5. Meervoudig stemrecht
  6. Toezicht
  7. Bindende voordracht
  8. Raadgevende stem
  9. Statuten


De nieuwe wet is gepubliceerd op 11 december 2020. De WBTR bestaat uit een flink aantal pagina’s met wetteksten en verwijzingen. Wij hebben speciaal voor verenigingen gedurende 10 maanden, vanaf maart 2020, alles onderzocht, geanalyseerd en ontrafeld om het op een begrijpelijke en gemakkelijke manier te kunnen presenteren.

De nieuwe wet staat op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-507.html Als je dit bekijkt, ervaar je de noodzaak van uitleg en hulp om de implementatie te kunnen realiseren.