Check verzekeringen en aansprakelijkheid

Het is slim om je verzekeringen te checken

Het is slim om je voor 1 juli 2021 te verdiepen in de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. Voldoet de huidige verzekering ook als de WBTR in werking is getreden?

Voorwaarden verschillen van polis tot polis. Controleer of je bestuursaansprakelijkheid is gedekt en of het dekkingsbedrag hoog genoeg is.
Let op! In alle gevallen zul je wel aan de wet moeten voldoen. Een verzekering is geen vrijstelling om je niet in de WBTR te verdiepen. Als je handelt in strijd met de nieuwe wet, is er een kans dat een verzekering niet uitbetaalt. Daarom is het zaak om voor 1 juli 2021 kennis te nemen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de consequenties voor bestuursleden.