Maak het jaarverslag niet lastiger en uitgebreider dan nodig is!

In een jaarverslag legt het bestuur van een vereniging/stichting verantwoording af over het beleid dat in het betreffende jaar is hebt gevoerd. Het bevat een profiel van de vereniging/stichting, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie. Het financiële deel van een jaarverslag wordt ‘jaarrekening’ genoemd. Het bestuur van een […]

Moet ik belasting betalen voor de vrijwilligers binnen mijn vereniging?

Voor vrijwilligers hoeft de vereniging of stichting in veel gevallen geen belasting af te dragen. De meeste vrijwilligers doen hun werkzaamheden in ruil voor een kopje koffie en een klop op de schouder. Loonheffingen zijn dan uiteraard niet aan de orde. Dit verandert in sommige gevallen echter als de vereniging of stichting besluit om vrijwilligers […]

Moet mijn vereniging of stichting belastingaangifte doen?

Bij het oprichten van een nieuwe vereniging of stichting is het belangrijk om na te gaan of er belastingverplichtingen zijn. Ook bij veranderingen van activiteiten of bepaalde natuurlijke momenten (zoals een bestuurswissel) is het verstandig om de belastingplicht te controleren. Heb je medewerkers in dienst genomen? Betaal je vrijwilligers een vergoeding? Heb je giften ontvangen? […]

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur een must?

De aansprakelijkheidsverzekering voor stichtingen en verenigingen afsluiten is absoluut aan te raden! Maar wist je dat je ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt afsluiten? Hebben jullie deze verzekering al? Of dekt de gemeente misschien deze aansprakelijkheid? Want dat is in sommige gevallen zo! De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bestuursleden, directeuren, toezichthouders en commissarissen van organisaties, stichtingen en […]

De voor- en nadelen van een ANBI-status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Een organisatie die aan de gestelde voorwaarden voldoet, verkrijgt de ANBI-status. Een van de voorwaarden is dat een organisatie met een ANBI-status zich voor minstens 90% […]

Waarom is het vastleggen van het doel zo belangrijk?

Wist je dat… Bij het oprichten van een vereniging of stichting het verplicht is een doelstelling te formuleren en deze te laten vastleggen in de statuten? Je hoofdelijk aansprakelijk bent als je handelingen verricht die in strijd zijn met de statutaire doelstelling? Bij veel verenigingen het statutaire vastgelegde doel en de activiteiten niet meer goed […]

Nieuwe website en dashboard WBTR!

Goed nieuws voor verenigingen en stichtingen in Nederland! De website WBTR.nl heeft een flinke update ondergaan. Daarnaast is het dashboard van het inlog gedeelte volledig vernieuwd. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen vanaf nu nog makkelijker en sneller een overzicht hebben van de 10 stappen van de WBTR, de taken die open staan, de documenten […]

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief