Is een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur een must?

De aansprakelijkheidsverzekering voor stichtingen en verenigingen afsluiten is absoluut aan te raden! Maar wist je dat je ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt afsluiten? Hebben jullie deze verzekering al? Of dekt de gemeente misschien deze aansprakelijkheid? Want dat is in sommige gevallen zo! De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bestuursleden, directeuren, toezichthouders en commissarissen van organisaties, stichtingen en […]

De voor- en nadelen van een ANBI-status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Een organisatie die aan de gestelde voorwaarden voldoet, verkrijgt de ANBI-status. Een van de voorwaarden is dat een organisatie met een ANBI-status zich voor minstens 90% […]

Waarom is het vastleggen van het doel zo belangrijk?

Wist je dat… Bij het oprichten van een vereniging of stichting het verplicht is een doelstelling te formuleren en deze te laten vastleggen in de statuten? Je hoofdelijk aansprakelijk bent als je handelingen verricht die in strijd zijn met de statutaire doelstelling? Bij veel verenigingen het statutaire vastgelegde doel en de activiteiten niet meer goed […]

Is je ALV nog 100% digitaal? Lees dit bericht dan goed!

De tijdelijk wet Digitale Vergadering is per 1 februari 2023 vervallen. Deze tijdelijk wet was ingesteld, omdat ten tijde van Corona het niet altijd mogelijk was vergaderingen fysiek te organiseren. “Voorkom dat besluiten van de digitale ALV niet rechtsgeldig zijn” Nu de tijdelijke wet is komen te vervallen, is een 100% digitale ALV niet langer […]

Nieuwe website en dashboard WBTR!

Goed nieuws voor verenigingen en stichtingen in Nederland! De website WBTR.nl heeft een flinke update ondergaan. Daarnaast is het dashboard van het inlog gedeelte volledig vernieuwd. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen vanaf nu nog makkelijker en sneller een overzicht hebben van de 10 stappen van de WBTR, de taken die open staan, de documenten […]

Nieuwe content voor Verenigingen en Stichtingen

Wanneer je een abonnement hebt voor WBTR.nl dan kan je gratis gebruik maken van de BestuursChecklist. Deze checklist is een bron van informatie voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. De belangrijkste terugkerende taken zijn beschreven met duidelijke voorbeelden. Deze voorbeelden worden altijd juridisch getoetst en door samenwerking met partijen zoals de belastingdienst kunnen we de […]

Bestuursthema van de maand maart: Jaarverslag

In een jaarverslag legt het bestuur van een vereniging/stichting verantwoording af over het beleid dat in het betreffende jaar is gevoerd. Het bevat normaliter een profiel van de vereniging/stichting, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie. Het financiële deel van een jaarverslag wordt ‘jaarrekening’ genoemd en is een verplicht […]

Onderzoek: actuele uitdagingen voor verenigingen

Ken je het Nationaal Verenigings Onderzoek al? DNA en IVBB onderzoeken ieder jaar welke trends en ontwikkelingen spelen bij verenigingen. Aan het laatste onderzoek hebben ruim 4.500 bestuurders deelgenomen. Bestuurders noemen de volgende top 3 van actuele aandachtspunten: de financiële situatie (dalende inkomsten, hoge inflatie) het vinden van geschikte bestuursleden (wie trekt de kar?) de […]

Uitnodiging: volg online de update over het Nationaal Verenigings Onderzoek

Het Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO) geeft inzicht hoe de landkaart van verenigingen in Nederland eruit ziet. En hoe groot de economische en sociale betekenis van verenigingen is. Dit onderzoek doen we om de verenigingen in ons land te versterken. Daar heb jij dus ook profijt van! Wil je weten wat er uit het Nationaal verenigingsonderzoek […]

Oproep: onderteken de online consultatie voor het behoud van de digitale ALV

Heb jij in de afgelopen periode online vergaderd met je leden? En wil je dat graag blijven doen? Reageer dan op een online consultatie van de overheid. Want die wil de tijdelijke wet wijzigen die online ledenvergaderingen mogelijk maakt. Eerst worden de inzichten over deze wetswijziging gevraagd aan verenigingen en stichtingen. Doe daarom mee aan […]

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief